VJENČANI U ŽUPI 1970. GODINE

50 godina braka (Zlatni pir)

BROJ

DATUM

ZARUČNIK

ZARUČNICA

1.

01. 01.

Josip Šavora (Čehovec)

Nevenka Barić (D. Pustak.)

2.

03. 01.

Antun Premuš (Strelec)

Marija Božić (Turčišće)

3.

03. 01.

Vladimir Habuš (Palinovec)

Katarina Sabol (Palinovec)

4.

03. 01.

Ivan Cerovec (Miklavec)

Kata Blažinčić (Sv. Juraj)

5.

03. 01.

Dragutin Sabol (Palinovec)

Ana Kovač (Hodošan)

6.

03. 01.

Lovro Halić (Sveti Juraj)

Zlata Dolenec (Sv. Juraj)

7.

10. 01.

Stjepan Ostarjaš (Klenovn.)

Agneza Sermek (D. Hrašćan)

8.

10. 01.

Ivan Kramar (D.Pustakovec)

Marija Blažinčić (D.Pust.)

9.

10. 01.

Josip Varga (Ivanovec)

Dragica Blažinčić (D. Pust.)

10.

11. 01.

Ivan Horvat (Strelec)

Katarina Varović (Palinovec)

11.

17. 01.

Siegfried Konig (Passau)

Nada Vidović (D. Hrašćan)

12.

19. 01.

Josip Pavlic (D.Hrašćan)

Katarina Jurčec (D. Hrašćan)

13.

24. 01.

Vladimir Gabaj (V. Otok)

Emilija Barić (D. Hrašćan)

14.

24. 01.

Vladimir Barić (D. Hrašćan)

Nada Kolarić (D.Hrašćan)

15.

24. 01.

Ivan Vidović (Hodošan)

Nada Čanadi (Palinovec)

16.

31. 01.

Lovro Baranašić (Hodošan)

Katarina Branilović (D. Hr.)

17.

07. 02.

Vladimir Jalšovec (Hodošan)

Emilija Blagus (Hodošan)

18.

07. 02.

Ivan Kovač (Strelec)

Slava Jančec (Turčišće)

19.

07. 02.

Mijo Setnik (D. Hrašćan)

Slava Horvat(D. Pustak.)

20.

07. 02.

Stjepan Kukec (Palinovec)

Ljerka Brezovec (Tužno)

21.

08. 02.

Đuro Sabol (Palinovec)

Biserka Borović (D.Pust.)

22.

18. 04.

Ivan Zadravec (D. Hrašćan)

Nada Makar (D. Hrašćan)

23.

02. 05.

Valent Vidović (Hodošan)

Ruža Milković (Perušić)

24.

02. 05.

Ivan Purić (Goričan)

Katarina Gavez (Turčišće)

25.

02. 05.

Ivan Dominik (Goričan)

Nada Koprivec (D. Hrašćan)

26.

04. 07.

Josip Grgičin (Ribnjačka)

Cecilija Jesenović (D. Hraš.)

27.

18. 07.

Đuro Goričanec (D. Kralj.)

Katarina Furdi (Sv.Juraj)

28.

25. 07.

Dragutin Lepen (Turčišće)

Rozalija Varšić(Gardinovec)

29.

01. 08.

Matija Košak (Hodošan)

Cvjeta Belinger (Moščanci)

20.

01. 08.

Stjepan Kuhar (Zagreb)

Nada Glad (Turčišće)

31.

04. 09.

Mijo Purgar (D. Hrašćan)

Ljuba Kolar (Turčišće)

32.

07. 11.

Alojzije Horvat (Cirkovljan)

Ana Jurmić (Hodošan)

33.

25. 11.

Vladimir Barić (Držimurec)

Marija Balent (Palinovec)

34.

28. 11.

Josip Pigac (Cirkovljan)

Ana Tot (Hodošan)

35.

26. 12.

Antun Varošanec (Palinovec)

Marija Zadravec (D. Hrašćan)

36.

26. 12.

Mijo Pandur (Hodošan)

Ana Vuk (Hodošan)

37.

26. 12.

Ivan Serc (D. Hrašćan)

Marija Jurčec (D.Hrašćan)

38.

28. 12.

Ivan Tomašić (Turčišće)

Ana Kolar (Turčišće)

39.

30. 12.

Ivan Jurčec (Hodošan)

Katarina Baranašić (Hod.)

40.

31. 12.

Vjekoslav Tkalec (Držimur.)

Terezija Kolarić (D.Hrašćan)

Naveli smo ovdje sve ovogodišnje slavljenike zlatnog pira, s ciljem da ih se sjetimo u svojim molitvama, da im od srca svi skupa čestitamo i zaželimo još mnoga ljeta. Onima koji su trebali slaviti a prešli su u život vječni, neka im Bog bude snaga i u vječnosti. Čestitamo i našim župljanima koji se nisu u našoj župi vjenčali, možda kod zaručnice ili negdje drugdje, neka znaju da ih imamo u svojim mislima i molitvama.

Darko, župnik