**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

KRŠTENJE GOSPODNJE

(13. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (14. 01.) Feliks

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Eva Jančec (30) (T)

 

UTORAK (15. 01.) Pavao Pustinjak

HODOŠAN u 17,00 Ob. Vlahek, Blagus, Hošnjak, Čanadi, Vuk, Jurčec, Zelenić, Miler, Pongrac, Marija Vukoja (H)

 

SRIJEDA (16. 01.) Marcel

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Agneza i Pavao Vuk (SJ)

 

ČETVRTAK (17. 01.) Antun Pustinjak

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Marija Vagaj, g. (Č)

 

PETAK (18. 01.) Margareta Ugarska

HODOŠAN u 17,00 Đuro, Terezija Mate, ob. Mate, Hranjec (H)

 

SUBOTA (19. 01.) Mario Kanut

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Stjepan, g.,Lovro, Elizabeta Šipuš (SJ-P)

 

NEDJELJA (20. 01.) 2. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Marija, g., Franjo Pavlic, Josip Jurčec (T)

HODOŠAN u 9,30 Mladen Sanjković, g., Pavao Baranašić, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

 

 

 

Obrada: Iwo