**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

2. NEDJELJA KROZ GODINU

(20. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (21. 01.) Agneza

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VNada Šimunić, Amalija, Stjepan Srpak (P)

 

UTORAK (22. 01.) Vinko

SVEĆENIČKI DAN U ZAGREBU

 

SRIJEDA (23. 01.) Emerencijana

HODOŠAN u 17,00 VMilka Hošnjak, g., ob. Kosir, Gajski (H)

 

ČETVRTAK (24. 01.) Franjo Saleški

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMatija Zrna, g., rod., rod. Šipuš (DH-T)

 

PETAK (25. 01.) Obraćenje Svetog Pavla

HODOŠAN u 17,00 VVladimir Jalšovec, rod. Marija i Franjo, ob. Jalšovec,  Horvat (H)      

 

SUBOTA (26. 01.) Timotej i Tit

PASTORALNI CENTAR u 8,30 VJERONAUK: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 9,30 VJERONAUK: Prvopričesnici  

ŽUPNA CRKVA u 16,00 God. braka 60:Franjo i Terezija Blažeka(Č)

ŽUPNA CRKVA u 16,00 VObitelj Blažeka i Purić (Č)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VZlatko Jesenović, g.,Ruža Odak,g.(DH-ČK)

 

NEDJELJA (27. 01.) 3. NEDJELJA KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VMijo, Julijana Kolarić, g., Pavao, Marija i rod. Kolarić (DH)

HODOŠAN u 9,30 VMarija, Blaž Vuk, Slavica, Juraj Vlahek (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

 

 

 

Obrada: Iwo