**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

3. NEDJELJA KROZ GODINU

(27. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (28. 01.) Toma Akvinski

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VFranjo Koprivec, sprovodna

 

UTORAK (29. 01.) Valerije

HODOŠAN u 17,00 VLadislav Kuhanec, g., rod. Sabol (H)

 

SRIJEDA (30. 01.) Martina

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VTomo, Magdalena, Ivan, Stjepan, Josip Ilijaš, Nevenka Vidović, Stjepan, Katarina Švec (H-P)

 

ČETVRTAK (31. 01.) Ivan Bosco

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VFranjo,g., Zlata Hegeduš (Č)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (01. 02.) Brigita PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 7,00 ISPOVIJED 7,30 VMarija Hederić (30) (Č)

HODOŠAN u 16,30 ISPOVIJED 17,00 VMarija Kovač, g., Leonard, Katarina  Vlahek, rod. Kovač, Angela Naranđa (30) (H)

 

SUBOTA (02. 02.) SVIJEĆNICA (Blagoslov svijeća)

PASTORALNI CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 16,00 VIvan, g.,ob. Zrna, Čemerika, Katarina, Josip Purić,g .

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VPetar Jurilj (DK) (Procesija)

                             Krštenje: Emili Priher (Sveti Juraj u Trnju)

 

NEDJELJA (03. 02.) 4. KROZ GODINU  Blaž (grlo, jabuke)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VNevenka,g., Emilija, g., Josip Mihac, Stjepan Vincek (Č) (Blagoslov grla i jabuka)

HODOŠAN u 9,30 VIvan, Antun, Ana Vuk, Ivan i Doroteja Šupljika, ob., braća (H) (Blagoslov grla i jabuka)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (Blagoslov grla i jabuka

 

 

 

 

Obrada: Iwo