**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

5. NEDJELJA KROZ GODINU

(10. veljače)

 

 

PONEDJELJAK (11. 02.) Gospa Lurdska DAN BOLESNIKA

ŽUPNA CRKVA u 15,30 SVETA ISPOVIJED (Bolesničko pomazanje)

ŽUPNA CRKVA u 16,00 VAgneza i Valent Mikec,g. i obitelj, (Č) Pavao Meglić (30) (DP)

 

UTORAK (12. 02.) Zvonimir

HODOŠAN u 17,00 VLuka Purić, ob. Purić i Halić (H)

 

SRIJEDA (13. 02.) Katarina Ricci

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VGoran Sabol,g.,Ivan, Marija (30) Zrna (DH)

ŽUPNI DVOR u 18,00 SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA

 

ČETVRTAK (14. 02.) Valentin (Proštenje D. Kraljevec)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VAna i Viktor Sermek,g.,obitelj Novak, Danica Mihalec (DH)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (15. 02.) Vitomir

HODOŠAN u 17,00 VMatija, Marija Barić, Mirko, Marija Ružić (H)

 

SUBOTA (16. 02.) Julijana

PASTORALNI CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VBranka,g, Leonard, Dragutin Ivković, Antun Jesenović, Rozalija Mikloška, Josip, rod., braća (DH)

Krštenje: Tin Strahija (PR)

 

NEDJELJA (17. 02.) 6. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VMarija,g., Slavko, Viktor Jurčec, rod. (DH)

HODOŠAN u 9,30 VLucija, g. i Pavao Purić (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

 

 

 

Obrada: Iwo