**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

6. NEDJELJA KROZ GODINU

(17. veljače)

 

 

PONEDJELJAK (18. 02.) Bernardica

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (19. 02.) Konrad

HODOŠAN u 17,00 VMarija, Franjo Branilović, Lovro Baranašić, roditelji, obitelj Mlinarić (H)

 

SRIJEDA (20. 02.) Leon

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VSlavko i Jelena, Andrija i Franciska, Mladen Zrna (DH)

 

ČETVRTAK (21. 02.) Petar Damjanski

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMijo, Katarina Ivković, Mijo Hađikan, Šimun i Monika Hađikan (DH)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (22. 02.) Katedra Sv. Petra (Klečanje Dekanovec)

HODOŠAN u 17,00 VLjubomir Jurčec,Valent Vlahek, obitelj Habuš i Mihocek (H-Č)

ŽUPNI DVOR u 18,00 SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA

 

SUBOTA (23. 02.) Polikarp

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VObitelj Grabant i Glavina (Č)

PASTORALNI CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 14,00 Krštenje: Eva Vlahek i Amalija Vlahek (H)

 

NEDJELJA (24. 02.) 7. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VDragutin Švenda, g., ob. Švenda (DP)

HODOŠAN u 9,30 VRoditelji Ana i Juraj Janković (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

 

 

 

Obrada: Iwo