**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

(24. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (25. 03.) Blagovijest

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan Vranović, g.,Robert  Pankasz (30)(T-DP)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VFranjo Baranašić, sprovodna

 

UTORAK (26. 03.) Montan

HODOŠAN u 17,00 VŠtefanija, Ivan Matas (Č) Blaž Horvat, g., župnik

 

SRIJEDA (27. 03.) Rupert

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VJosip Božić, ob. Premuš, Agata (T)

 

ČETVRTAK (28. 03.) Priska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VPetar Toplek, g. (DH)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (29. 03.) Eustazije

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

PASTORALNI CENTAR u 16,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 VKatarina, Ivan Nushol, obitelj  Magdalenić (H)

 

SUBOTA (30. 03.) Viktor

PASTORALNI CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VKatarina, g., Franjo, Augustin Čavlek (SJ)

 

NEDJELJA (31. 03.) ČETVRTA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VMijo Vražić, g., Juraj, Milka Baranašić (P)

HODOŠAN u 9,30 VBlaž,Katarina Hranjec,Veronika,Andrija Blagus(H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (Roditeljski Firmnici)

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji, djeca 7. i 8. razreda)