**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

(31. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (01. 04.) Hugo (Sastanak Varaždin)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMilica Hlišć,g., rod. Hlišć i Strahija, obitelj Fleten (Č)

 

UTORAK (02. 04.) Franjo Paulski

HODOŠAN u 17,00 VFranjo, Eva Vadlja, Jakob i Štefanija Višnjić, Andrija Kiš (H)

 

SRIJEDA (03. 04.) Rikard

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VLeonard,g., Vladimir Branilović (DH)

 

ČETVRTAK (04. 04.) Izidor

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMladen Habuš (30) (P)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (05. 04.) Vinko PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 VVladimir Granatir,g. (H)

 

SUBOTA (06. 04.) Irenej PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VJosip,g.,Marija Kocijan,Tatjana Furdi (DH)

ŽUPNA CRKVA u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

 

NEDJELJA (07. 04.) PETA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAnđelko,g., Franjo, Katarina Bađari, Stjepan Kolenko, Josip Hatlak (Č)

HODOŠAN u 9,00 VNada Kuhanec, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA

CIJELA ŽUPA u 11,30 VELIKI KRIŽNI PUT ŽUPE