**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

PETA USKRSNA NEDJELJA

(19. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (20. 05.) Bernardin

TURČIŠĆE u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

PALINOVEC u 19,00 VMilka, Lenard Hranjec, rod. Sabol, Varović

 

UTORAK (21. 05.) Kristofor

DONJI HRAŠĆAN u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 19,00 VŽeljko Jurčan, Leonard, Katarina Naranđa (H)

 

SRIJEDA (22. 05.) Rita

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun Jesenović,g., rod., Ružica i Milan Kovač, rod. Ivković, brat Dragutin (DH-DOM)

DONJI PUSTAKOVEC u 19,00 VJosip Herman i roditelji (DP)

 

ČETVRTAK (23. 05.) Deziderije

ČEHOVEC u 18,00 VRudolf Tizaj,g., Ivan i Eva Rep, Antun i Milka Kramar (Č)

 

PETAK (24. 05.) Marija Pomoćnica

HODOŠAN u 17,00 VVid Blagus.,rod.,Gašpar, Terezija Barić (H-DH)

ISPOVIJEDI: 18,00 Dekanovec (Pričest); 19,00 M. Subotica (Potvrda)

 

SUBOTA (25. 05.) Beda Časni

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VSlavko, Marija Jurčec, rod., Marija i Mijo Tot, roditelji, (DH)

Krštenje: Alisa Vadlja iz Svetog Jurja u Trnju

 

NEDJELJA (26. 05.) 6. USKRSNA NEDJELJA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMarko Kolarić,g.,rod. Kolarić,Vlahek (DH)

HODOŠAN u 9,00 VAgneza Mate, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA