**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

                

DUHOVI

(9. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (10. 06.) Marija Majka Crkve

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VNada Kolarić,g. (DH)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VAna Habuš, sprovodna

 

UTORAK (11. 06.) Barnaba (Klečanje Goričan)

HODOŠAN u 18,00 VAnica Kiš,g., Stjepan i Barbara Zrna, Ivan Kuhanec, roditelji (H)

 

SRIJEDA (12. 06.) Ivan Fakundo

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun i Marica Sabol, Viktorija i Andrija Horvat (P)

 

ČETVRTAK (13. 06.) Antun Padovanski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VDraga Vrzan, g. (T)

ŽUPNA CRKVA u 18,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (14. 06.) Rufin

HODOŠAN u 18,00 VPetar Horvat,g., ob. Jurčec (H)

 

SUBOTA (15. 06.) Vid

ŽUPNA CRKVA u 14,00 Krštenje: Elkas Kalanjoš, Eleonora Horvat

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje:Mihail Mustač i Kristina Vrbanec

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VElizabeta, g., Rudolf Zadravec (DH), Marija Kuhanec (30) (Č) 

 

NEDJELJA (16. 06.) PRESVETO TROJSTVO-PALINOVEC

PALINOVEC u 7,30 VVilim i Marija Korpar, roditelji (P)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VObitelj Slaviček i Jančec (DP)

PALINOVEC u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

PALINOVEC u 15,00 Večernjica i Blagoslov