**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

                

12. NEDJELJA KROZ GODINU

(23. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (24. 06.) Rođenje Ivana Krstitelja

TURČIŠĆE u 18,00 MISA: NA ČAST IVANA KRSTITELJA

 

UTORAK (25. 06.) Maksim (Dan Državnosti)

HODOŠAN u 7,30 Franjo, g., Josip, Marija Vidović (H)

 

SRIJEDA (26. 06.) Ivan i Pavao

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Josip Sabol, g. (P)

 

ČETVRTAK (27. 06.) Ćiril Aleksandrijski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Tomo Strahija i rod., ob. Rodi (DP-DH)

ŽUPNA CRKVA u 18,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (28. 06.) PRESVETO SRCE ISUSOVO

ŽUPNA CRKVA u 7,30 SVETA MISA

Katarina, Filip Matić, Josip, Marija Kramar (Č-DP)

HODOŠAN u 9,00 Vladimir Nushol, g., Stjepan Hranjec (H)

 

SUBOTA (29. 06.) PETAR I PAVAO (Petrov novčić)

CIJELA ŽUPA u 7,00 MARIJA BISTRICA: Starci i bolesnici

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Petar Jurilj, ob. Branilović (DK-SJ)

HODOŠAN u 9,00 Filip Bergovec, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Dora Mešnjak(Č) Alex Lesjak (ZG)

 

NEDJELJA (30. 06.) 13. KROZ GODINU (Proštenje Goričan)

HODOŠAN u 8,00 Andreja, Božica, g., ob.  Mlinarić, Mustač, Herman, Baranašić (H)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 Gabrijel, g., Katarina Jančec, rod. Jančec, Hegeduš, Milka Molnar (T-SJ)