**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

                

16. NEDJELJA KROZ GODINU

(21. srpnja)

 

 

PONEDJELJAK (22. 07.) Marija Magdalena

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (23. 07.) Brigita Švedska

HODOŠAN u 19,00 VZlatko, Franciska Purić, Ljudevit, Jelena Hursa

 

SRIJEDA (24. 07.) Kristina

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VMladen Zrna, g. (DH)

 

ČETVRTAK (25. 07.) Jakov Apostol (Proštenje Prelog)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Misa za mir i blagoslov u Obiteljima

ŽUPNA CRKVA u 18,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (26. 07.) Joakim i Ana

HODOŠAN u 18,00 VAna Pigac, g. i roditelji (H)

ČEHOVEC u 19,00 VTomo Kramar, g., ob. Kramar, Jančec

 

SUBOTA (27. 07.) Klement Ohridski

CIJELA ŽUPA u 5,30 HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU

 

NEDJELJA (28. 07.) 17. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMatija Hegeduš, g.,rod.Hegeduš,Novak (DH)

HODOŠAN u 9,00 VFranjo Pandur, g., rod. Jakob, Uršula, Elizabeta, Gabrijel, Josip Vidović (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA