**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

                

17. NEDJELJA KROZ GODINU

(28. srpnja)

 

 

PONEDJELJAK (29. 07.) Marta

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (30. 07.) Petar Krizolog

HODOŠAN u 18,00 VAgneza, Zvonimir Zrna,g., Marija i Zlatko Siladi, roditelji Vadlja (H)

 

SRIJEDA (31. 07.) Ignacije Loyolski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VDragutin, Lenard, g., Branka Ivković, Dragica Vuk, Dragutin Glavina, Nedjeljko Plakalović (DH-G)

 

ČETVRTAK (01. 08.) Alfonz Liguori

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VMarija,g.,Terezija, Ivan Strnišćak (Č)

ŽUPNA CRKVA u 18,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (02. 08.) Porcijunkula (Čakovec) PRVI PETAK

HODOŠAN u 18,00 Josip, Stjepan, Nada Kučandi (H)

 

SUBOTA (03. 08.) Augustin Kažotić PRVA SUBOTA

CIJELA ŽUPA u 3,30 HODOČAŠĆE NA TRSAT

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Vjenčanje: Kristijan Kolarić i Monika Sabol

Krštenje: Gabrijel Kolarić (DK)

 

NEDJELJA (04. 08.) 18. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMarija,g.,Đuro Hegeduš, Terezija Hibner (P)

HODOŠAN u 9,00 VKlara, Rudolf, Josip, Jelena Purić, Katarina Jurčec

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA