**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

                

23. NEDJELJA KROZ GODINU

(9. rujna)

 

 

PONEDJELJAK (09. 08.) Petar Claver

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan Švenda, g. (Č)

 

UTORAK (10. 09.) Nikola Toletinski

HODOŠAN u 18,00 VObitelj Bihar i Strnišćak (H)

 

SRIJEDA (11. 09.) Hijacint

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Franjo Novak, roditelji, braća (SJ)

 

ČETVRTAK (12. 09.) Ime Marijino (Klečanje Podturen)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Josip Habuš, g., rod., Antun Čemerika (P)

ŽUPNA CRKVA u 18,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (13. 09.) Ivan Zlatousti

HODOŠAN u 18,00 V Mijo Pandur,g., rod., Kata, Vinko Vuk (H)

 

SUBOTA (14. 09.) Uzvišenje Sv. Križa (Proštenje Sv. Križ)

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjenčanje: Nikola Škvorc i Suzana Varović

Krštenje: Mateo Škvorc (Podturen)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje: Tadej Klander i Monika Kocijan

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Marija, Franjo Novak, Agneza,Ivan Koren

 

NEDJELJA (15. 09.) PROŠTENJE D. HRAŠĆAN (Sv.Obitelj)

DONJI HRAŠĆAN u 7,30 V Katarina Novak, Danica Mihalec, ob. Novak, Sermek (DH)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 V Željko Barić, g. i obitelj, obitelj Strahija, Mario Horvat (DP-MS)

DONJI HRAŠĆAN u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

DONJI HRAŠĆAN u 15,00 Večernjica i Blagoslov

 

NAJAVA ZA MJESEC RUJAN

 

Nedjelja

29. 09.

Zaziv Duha Svetoga i Roditeljski za Firmu i Pričest

Župna Crkva u 10,30 sati