**** Svi tjedni svete 2019. godine  ****

 

32. NEDJELJA KROZ GODINU

(10. studenoga)

 

 

PONEDJELJAK (11. 11.) Martin (Proštenje Podturen)

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (12. 11.) Jozafat

HODOŠAN u 17,00 V Andrija Sabol, roditelji Sabol i Vlahek, Katarina Tepeš (H)

 

SRIJEDA (13. 11.) Stanislav Kostka

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Ivan, Marija Serc, Ljubica Vuk (DH-H)

 

ČETVRTAK (14. 11.) Nikola Tavelić

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Snježana Jebing rođ. Kramar (Č)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (15. 11.) Albert Veliki

HODOŠAN u 17,00 VMarija, Roko, g. Mesarek, ob. Mate (H)

 

SUBOTA (16. 11.) Margareta Švedska

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Bastian Mihoci (OP)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VJosip Pavlic, g.,Antun, Marija Jurčec, Zvonimir (30) i Dragutin Horvat (DH)

 

NEDJELJA (17. 11.) 33. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VFranjo Kramar, g., obitelj Kramar i Kivač, Katarina Ružić (Č-DK)

HODOŠAN u 9,30 V Josip Baranašić, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA