**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

(5. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (06. 01.) TRI KRALJA (Blagoslov vode)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Ob. Jančec, Beti, Božo Bajan, Tomo Kramar, Marija Markač (30) (DP-ZG-Č-H)

HODOŠAN u 18,00 Ivan, Ana, Antun Vuk, Ivan, Doroteja Šupljika i braća (H)

 

UTORAK (07. 01.) Rajmund

HODOŠAN u 16,30 Tomo Kolarić, sprovodna

HODOŠAN u 17,00 Anđela, g., Ignac (30) Naranđa i ob. (H)

 

SRIJEDA (08. 01.) Severin

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Pavao, g., Dragica, August, Jelena Meglić i obitelj (DP)

 

ČETVRTAK (09. 01.) Hadrijan

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Ruža i Jakov Odak (ČK)

 

PETAK (10. 01.) Agaton

HODOŠAN u 17,00 Veronika Kolarić, g. (H)

 

SUBOTA (11. 01.) Honorat

ŽUPNI DVOR u 15,00 SUSRET MINISTRANATA I ČITAČA

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Leonard, g., Genoveva Setnik (DH)

 

NEDJELJA (12. 01.) KRŠTENJE GOSPODNJE

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Julijana, g., Mijo, Pavao, Marija, Mladen Kolarić i roditelji (DH)

HODOŠAN u 9,30 Rod. Ana i Juraj Janković (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

­­­­­­­­­­­­­­ŽUPNI DVOR I PAST. CENTAR u 12,00 BLAGOSLOV

(Pozivam sve svoje župne suradnike na blagoslov)