**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

3. NEDJELJA KROZ GODINU

(26. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (27. 01.) Anđela Merici

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Eduard Slavko Patafta, g., rod. (T)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Martin Hegeduš, sprovodna

 

UTORAK (28. 01.) Toma Akvinski

HODOŠAN u 17,00 V Marija Belovari, g., Zvonimir i Jelena Zrna, Ana Peter (H)

 

SRIJEDA (29. 01.) Valerije

SVEĆENIČKI DAN U ZAGREBU   

 

ČETVRTAK (30. 01.) Martina

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Stjepan Šipuš, g.,Petar Jurilj, g.(SJ-DK)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (31. 01.) Ivan Bosco

HODOŠAN u 17,00 V Ladislav, g., Marija Kuhanec, roditelji Kuhanec, Sabol (H)

 

SUBOTA (01. 02.) Brigita PRVA SUBOTA

PASTORALNI CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Antun, Marija Tišljarić, g.,ob. Božek (Č)

 

NEDJELJA (02. 02.) SVIJEĆNICA (Blagoslov svijeća)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Marija, g., Slavko, Viktor Jurčec, rod. Jurčec, Baranašić, br., ses., (DH-P) PROCESIJA  

HODOŠAN u 9,30 V Katarina, Josip Purić, g. (Blagoslov svijeća)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (Blagoslov svijeća)