**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU

(2. veljače)

 

 

PONEDJELJAK (03.02.) Blaž (Blagoslov grla i jabuka)

HODOŠAN u 16,00 V Kata, g., VinkoVuk, Mijo Pandur (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Ana,Viktor, g., Sermek (DH)

 

UTORAK (04. 02.) Andrija Corsini

HODOŠAN u 17,00 V Barbara, g., Stjepan Zrna, Anica Kiš (H)

 

SRIJEDA (05. 02.) Agata

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Dragutin Barić (30) (DH)

 

ČETVRTAK (06. 02.) Pavao Miki

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Stjepan i Julija Hohnjec (Č)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (07. 02.) Pio IX, PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 7,00 ISPOVIJED 7,30 Na čast Srca Isusova

HODOŠAN u 16,30 ISPOVIJED 17,00 V Štefica, g., Katarina, Ivan Čemerika, Tomo Kolarić (30) (H)

 

SUBOTA (08. 02.) Jeronim E. (Klečanje Draškovec)

PASTORALNI CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Franjo Hegeduš, g. (Č)

 

NEDJELJA (09. 02.) 5. KROZ GODINU (Dan Braka)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Antun Pigac, g., ob. Novosel (Č)

HODOŠAN u 9,30 V Anđelko Matošić, g., ob. Matošić (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

           Krštenje: Greta Damjanović iz Čehovca