**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

(1. ožujka)

 

PONEDJELJAK (02. 03.) Lucije

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Slavko Špilek, g., roditelji (T)

 

UTORAK (03. 03.) Kunigunda

HODOŠAN u 16,30 ISPOVIJED (Umjesto Prvog Petka)

HODOŠAN u 17,00 V Marija, Ivan Horvat, g., Gerard, Marija, Katarina, Obitelj (H)

 

SRIJEDA (04. 03.) Kazimir

ŽUPNA CRKVA u 16,30 ISPOVIJED (Umjesto Prvog Petka)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Nada Horvatić, g. (SJ)

 

ČETVRTAK (05. 03.) Euzebije

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Augustin Hozjak,g., rod. Matić, ob. Ilijaš, Matas, Agneza Hađikan (30) (Č)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (06. 03.) Marcijan PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

PASTORALNI CENTAR u 16,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 V Josip Mihac, g. (H)

 

SUBOTA (07. 03.) Perpetua i Felicita PRVA SUBOTA

PASTORALNI CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Sofija Vidović, g., obitelj Vidović (Č), Kata Kolarić (30) (DH)

 

NEDJELJA (08. 03.) DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Nikola, Agneza, Đuro, Monika Baranašić, braća, obitelj (P)

HODOŠAN u 9,30 V Dragutin Blagus i roditelji (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji, djeca 3. i 4. OŠ)