**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

(3. svibnja)

 

PONEDJELJAK (04. 05.) Florijan

ŽUPNA CRKVA 17,00-18,00 ISPOVIJED (Oltar Sv. Križa)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Marica, Antun Sabol, Viktorija, Andrija Horvat, Josip Đuran (30) (P)

 

UTORAK (05. 05.) Maksim

HODOŠAN 17,00-18,00 ISPOVIJED (Sakristija)

HODOŠAN u 18,00 V Ob. Vuk, Dornik, Čemerika (H)

 

SRIJEDA (06. 05.) Irenej

ŽUPNA CRKVA 17,00-18,00 ISPOVIJED (Oltar Sv. Križa)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Filip Blagus, ob. Blagus, ob. Štampar, Kocijan, Borović (DP)

 

ČETVRTAK (07. 05.) Dujam

ŽUPNA CRKVA 17,00-18,00 ISPOVIJED (Oltar Sv. Križa)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Milka Kramar (30), ob. Kramar, Pavao Vagaj, obitelj, obitelj Pintarić (Č)

 

PETAK (08. 05.) Marija Posrednica

HODOŠAN 17,00-18,00 ISPOVIJED (Sakristija)

HODOŠAN u 18,00 VMarija Blagus i roditelji (H)

 

SUBOTA (09. 05.) Pahomije

ŽUPNA CRKVA u 16,30 Krštenje: Franka Lepen Vinković(P)

ŽUPNA CRKVA 17,00-18,00 ISPOVIJED (Oltar Sv. Križa)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Barbara, Ivan Žarn, Agneza, Gabrijel Mikloška i obitelj (DH)

 

NEDJELJA (10. 05.) 5. USKRSNA-MAJČIN DAN

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Ivan Blagus, Kata, Ivan Zelenić (DP)

HODOŠAN u 9,00 V Katarina, g., Blaž Hranjec, Veronika, Andrija Blagus, Franciska, Antun, Ivan Barić (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA