**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

PETA USKRSNA NEDJELJA

(10. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (11. 05.) Mamerto

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Ivan, Marija Kolac, ob., ob. Kolonić, Josip Švenda (P)

 

UTORAK (12. 05.) Leopold Bogdan Mandić

HODOŠAN u 18,00 V Ob. Krznar, Kuhanec, Magdalena Zrna, g., Josip Vuk, g.,  ob. Vuk, Zrna, Ljubica Vuk (H)

 

SRIJEDA (13. 05.) Gospa Fatimska

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ivan, g., Rozina, Tomo Kolarić (DH)

 

ČETVRTAK (14. 05.) Matija, apostol

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ivan Purić, Pavao, Magdalena Cvetko, Marija, g., Đuro Kuhanec (Č)

 

PETAK (15. 05.) Solinski mučenici

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ivan Srnec, g., obitelj Srnec i Švenda, Josip Herman (DP)

 

SUBOTA (16. 05.) Ivan Nepomuk (Zaštitnik Hodošana)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Zara Kovač (H)

HODOŠAN u 18,00 V Marija, Ivan Kenjereš, ob. Pintar, Franjo Pintar, Franjo Kovačić (30) (H-ZG-H)

 

NEDJELJA (17. 05.) IVAN NEPOMUK U HODOŠANU

HODOŠAN u 7,30 V Ivan, g., Marija,Vinko Vlahek (Misa vani)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 V Matija, Marija, Magdalena Brezničar

HODOŠAN u 11,00 MISA IVANA NEPOMUKA (Misa vani)

(Mise u Hodošanu na parkiralištu pokraj Kapele)