**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

Šesta USKRSNA NEDJELJA

(17. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (18. 05.) Ivan I., papa

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Franjo Vidović, sprovodna

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Milena Varga,ob. Horvat,Agneza Tomašić

 

UTORAK (19. 05.) Celestin V., papa

HODOŠAN u 18,00 Marija, g., Leonard, Franjo Vadlja (H)

 

SRIJEDA (20. 05.) Bernardin Sijenski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Zdravko Krčmar, g., Franjo, Terezija, Franciska  Vidović (DH)

 

ČETVRTAK (21. 05.) UZAŠAŠĆE-SPASOVO

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Antun Jesenović, g., rod., Ružica Jesenović, Milan Kovač, rod. Ivković, Dragutin, Josip Ivković (DH)

 

PETAK (22. 05.) Rita

HODOŠAN u 18,00 Katarina Gavran, Slavko Strahija, rod., ob. Kovač, Marđetko (H)

 

SUBOTA (23. 05.) Deziderije

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Fabijan Trakoštanec (H)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Andrija Jurčec, ob., Josip Kramar, (Č), Blaž, Katarina Jasnić, Jelena, Đuro Gosarić, ob. (DP)

 

NEDJELJA (24. 05.) 7. USKRSNA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Jelena, Ivan Bađari,g., ob., Agneza, Josip Bađari, ob.,ob. Habuš (Č)

HODOŠAN u 9,00 Katarina,g., Lovro, Ivan Purić, Magdalena i Bartol Vidović (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 11,30 Krštenje: Lucija Baranašić (Č)

ŽUPNA CRKVA u 12,00 Krštenje: Pavao Štahan (ZG)