**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

(24. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (25. 05.) Beda Časni

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Barbara, Josip, Dragutin, Stjepan Lončarić i roditelji (P)

 

UTORAK (26. 05.) Filip Neri

HODOŠAN u 18,00 V Željko Jurčan i rod., Katarina, Leonard Naranđa, Đuro Smolek (30) (H)

 

SRIJEDA (27. 05.) Augustin Kanteberijski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Slavko, Marija Jurčec, Mijo, Marija Tot i roditelji (DH)

 

ČETVRTAK (28. 05.) German

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Pavao, Zdenka Blažeka, Rudolf Tizaj, ob. Ružman, Rep, Jelena, g., Đuro, Leonard Ivković (Č-DP)

 

PETAK (29. 05.) Maksim

HODOŠAN u 18,00 V Tomo Kuhanec, g., ob. Zrna, Antun Vlahek (30)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 RODITELJSKI: Prvopričesnici

 

SUBOTA (30. 05.) Ferdinand (Dan Državnosti)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan, Katarina, g., Antun Rodi, ob. Barić (DH)

ŽUPNA CRKVA u 15,30 Krštenje: Ivan Pavao Ivković (DP)

 

NEDJELJA (31. 05.) DUHOVI-PEDESETNICA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VJosip, g., Ignac Blažeka (Č)

HODOŠAN u 9,00 VOb. Vidović, Tot, Pigac, Sabol, Vlah (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 11,30 Krštenje: Niko Kovačić (P)