**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

Kako upisujemo svece...

 

 

 

DUHOVI

(31. svibnja)

 

PONEDJELJAK (01. 06.) Marija Majka Crkve

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Josip Horvat, g. (P)

 

UTORAK (02. 06.) Marcelin i Petar

HODOŠAN u 18,00 Ivan, Doroteja Šupljika, Stjepan, Anastazija Vadlja, braća (H)

 

SRIJEDA (03. 06.) Karlo Lwanga

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Stjepan Kolarić, g., Damir, Vid, Jelena Kolarić, Lovro i Marija Kocijan (Č-DH)

 

ČETVRTAK (04. 06.) Kvirin Sisački

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Marija Patafta (30) (T)

 

PETAK (05. 06.) Bonifacije PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 7,00 Ispovijed 7,30 Na čast Srca Isusova

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 17,30 Ispovijed 18,00 Zlatko, Franciska Purić, Ljudevit, Jelena Hursa (H)

 

SUBOTA (06. 06.) Norbert PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 9,00 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Vita Cvek (P)

ŽUPNA CRKVA u 16,30 Krštenje: Elena Malović (P)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Fran Kolarić (P)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Franjo Kramar, g., ob. Kramar, Puklek, Huzanić, Božek (Č)

 

NEDJELJA (07. 06.) PRESVETO TROJSTVO-PALINOVEC

PALINOVEC u 7,30 Ob. Horvat, Marciuš, Košak, Đuran (vani)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 Robert Perković, g. (SJ)

PALINOVEC u 11,00 SVEČANA MISA (Misa vani)

PALINOVEC u 15,00 Večernjica i Blagoslov