**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

PRESVETO TROJSTVO

(7. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (08. 06.) Medardo

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Jela Jurčec, sprovodna

HODOŠAN u 8,00 V Stjepan Granatir, sprovodna

 

UTORAK (09. 06.) Efrem

HODOŠAN u 17,00 V Zvonimir Zrna, sprovodna

HODOŠAN u 18,00 V Ivan, Jelena Purić, Mirko Bukovina, br.,(H)

 

SRIJEDA (10. 06.) Margareta

ŽUPNI DVOR u 17,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Tomo, Magdalena, Ivan, Stjepan, Josip Ilijaš, Nevenka Vidović, Katarina, Stjepan Švec (H-P)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 RODITELJSKI: Firmanici

 

ČETVRTAK (11. 06.) TIJELOVO, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Nada Kolarić, g. (DH)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 MISA I PROCESIJA (oko Crkve)

 

PETAK (12. 06.) Ivan Fakundo

ŽUPNI DVOR u 16,00 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNI DVOR u 17,00 Vjeronauk: Prvopričesnici (Haljinice)

 

SUBOTA (13. 06.) Antun Padovanski

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Elizabeta i Rudolf Zadravec (DH)

 

NEDJELJA (14. 06.) 11. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Blaž, g., Franciska Jančec (T)

HODOŠAN u 9,00 V Agneza Mate, g., Josip Hađikan, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA