**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

 

13. NEDJELJA KROZ GODINU

(28. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (29. 06.) Petar i Pavao (Petrov novčić)

ŽUPNA CRKVA u 7,30  V Petar Jurilj, obitelj Branilović, Agneza Tomašić (DK-SJ-P)

HODOŠAN u 8,30 V Filip Bergovec, g. (H)

 

UTORAK (30. 06.) Rimski prvomučenici

HODOŠAN u 18,00 V Rok, Marija, Pavao, Justina, Marija Sabol

 

SRIJEDA (01. 07.) Aron

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Milka Pandur (30) (SJ)

 

ČETVRTAK (02. 07.) Oton

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Jela Jurčec (30) (T)

 

PETAK (03. 07.) Toma Apostol PRVI PETAK

HODOŠAN u 18,00 VAndreja, Božica, g., ob. Mlinarić, Mustač, Herman, Baranašić (H)

 

SUBOTA (04. 07.) Elizabeta Portugalska PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Mijo Vražić, Juraj, Milka Baranašić (P)

 

NEDJELJA (05. 07.) 14. K. G. (Prošt. M. Subotica)

HODOŠAN u 8,00 V Franjo Lajtman, g., ob. Branilović (H-DH)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 VKatarina, g., Gabrijel Jančec, rod. Jančec, Hegeduš (T)