**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

25. NEDJELJA KROZ GODINU

(20. rujna)

 

 

PONEDJELJAK (21. 09.) Matej

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Dragutin, g., Tomo, Katarina Kramar (Č)

 

UTORAK (22. 09.) Mauricije

HODOŠAN u 18,00 Obitelj Strnišćak i Bihar (H)

 

SRIJEDA (23. 09.) Pio

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Marija, g., Franjo Vidović, ob. Zelenić (DP)

 

ČETVRTAK (24. 09.) Gospa od Otkupljenja

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Josip Harandi, g., Valent, Elizabeta Čonka (SJ)

 

PETAK (25. 09.) Aurelija

HODOŠAN u 18,00 Tomo, Doroteja Hađikan, Ladislav, Marija Vlahek (H)

 

SUBOTA (26. 09.) Kuzma i Damjan

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Cecilija Štimec, g. i obitelj (T)

 

NEDJELJA (27. 09.) 26. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Dragutin Žvorc, g., obitelj Žvorc, Kolarić, Patafta (T-DH)

HODOŠAN u 9,00 Pavao, Franciska, Đuro, Mijo, Dragutin, Marija (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA