**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

 

27. NEDJELJA KROZ GODINU

(4. listopada)

 

PONEDJELJAK (05. 10.) Faustina

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Mijo Horvat, sveć., roditelji (P)

 

UTORAK  (06. 10.) Bruno

HODOŠAN u 18,00 Jula Naranđa, g.,Franjo, Josip Zelenić (H)

 

SRIJEDA (07. 10) BDM od Krunice

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Ob. Jančec, Markač, Tomo Kramar (DP-Č)

 

ČETVRTAK (08. 10.) Demetrije

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Dragutin, Marija, Vinko, Katarina Blažeka, Stjepan Bihar i ob., Antun, Terezija Sokač (Č)

 

PETAK (09. 10.) Dionizije

HODOŠAN u 18,00 Slavko, Terezija Horvat, Pavao, Terezija Purić (H)

 

SUBOTA (10. 10.) Franjo Borgia

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Martin Hegeduš (DH)

 

NEDJELJA (11. 10.) DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Franjo Sabol, g., rod., ob. Jankaš (P)

HODOŠAN u 9,00 Stjepan Mate, ob., ob. Mikloška (Blagoslov)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA (Blagoslov)