**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

28. NEDJELJA KROZ GODINU

(11. listopada)

 

 

PONEDJELJAK (12. 10.) Maksimilijan

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Ob. Tomašek i Vlahek (H)

 

UTORAK (13. 10.) Teofil

HODOŠAN u 18,00 Marija, Đuro, Jelena Zrna, ob. Bengez (H)

 

SRIJEDA (14. 10.) Kalist I, papa

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Dragutin, Marija Švenda, Luka i Katarina Borović, Jakob i Katarina Blažeka (DP)

 

ČETVRTAK (15. 10.) Terezija Avilska

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Mijo Huzanić, ob. Huzanić, Kramar, Puklek, Božek, Benedikt, Stjepan Blažeka i ob. (Č)

 

PETAK (16. 10.) Margareta A.

HODOŠAN u 18,00 Terezija, g., ob. Zrna, Čemerika, Mijo Kovač (30) (H)

 

SUBOTA (17. 10.) Ignacije Antiohijski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 RODITELJSKI: Firma i Prva Pričest

 

NEDJELJA (18. 10.) MISIJSKA NEDJELJA (Milostinja)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Ivan Baranašić, g., Marija, Josip Vuk (SJ)

HODOŠAN u 9,00 Elizabeta, g., Gabrijel, Josip Vidović, ob. Pandur

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA