**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

SVI SVETI

(1. studenoga)

 

PONEDJELJAK (02. 11.) DUŠNI DAN (Oprost)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 MISA: Vjerne mrtve i duše u čistilištu

HODOŠAN u 9,30 MISA: Vjerne mrtve i duše u čistilištu

 

UTORAK (03. 11.) Hubert

HODOŠAN u 17,00 Misa za lovce

 

SRIJEDA (04. 11.) Karlo Boromejski

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Kata, g, Stjepan Kolarić (DH)

 

ČETVRTAK (05. 11.) Emerik

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Stjepan, Katarina, Đurđica Kolonić, Stjepan Halić (SJ)

 

PETAK (06. 11.) Leonard (Zaštitnik Goričana)

HODOŠAN u 17,00 Lovro, Jelena Branilović, Nikola Mesarić, Nikola Čanadi (30), Jelena, Franjo Pongrac, g. (H)

 

SUBOTA (07. 11.) Engelbert

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Petar Zrna, g. (DH), Antun Novak (30) (T)

 

NEDJELJA (08. 11.) 32. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Milka Molnar, g. i roditelji (SJ)

HODOŠAN u 9,30 Dragica, Marija, Mijo Sabol i ob. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA