**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

32. NEDJELJA KROZ GODINU

(8. studenoga)

 

 

PONEDJELJAK (09. 11.) Posveta Lateranske Bazilike

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (10. 11.) Leon Veliki

HODOŠAN u 17,00 V Marija, Roko Mesarek, g., ob., ob. Mate (H)

 

SRIJEDA (11. 11.) Martin (Podturen, Prelog)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Pavao, g.,Agneza Vuk, rod., rod. Halić (SJ)

 

ČETVRTAK (12. 11.) Jozafat

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Amalija, Edo, Stjepan Branilović, Petar Jurilj, Agneza Tomašić (SJ-DK-P)

 

PETAK (13. 11.) Stanislav

HODOŠAN u 17,00 V Franjo, Jelena, g., Kovač, Ivana Kos, rod. Kovač, Bedenik, Zvonimir Zrna i rod. (H)

 

SUBOTA (14. 11.) Nikola Tavelić

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Klara Horvat (ČK)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Josip Pavlic, g., obitelj Pavlic, Antun, Marija Jurčec (DH)

 

NEDJELJA (15. 11.) 33. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Franjo Kramar, g., obitelj Kramar i Kivač, Katarina Ružić (Č-DK)

HODOŠAN u 9,30 V Andrija Sabol, rod., rod. Vlahek, Katarina (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA