**** Svi tjedni svete 2020. godine  ****

 

KRIST KRALJ

(22. studenoga)

 

 

PONEDJELJAK (23. 11.) Klement

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (24. 11.) Andrija Dung-Lac

HODOŠAN u 17,00 V Dragutin, Josip Hađikan, rod., ob. Meglić (H)

 

SRIJEDA (25. 11.) Katarina Aleksandrijska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Valent Branilović, g.,rod., br, ses. (DH)

 

ČETVRTAK (26. 11.) Konrad

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Snježana Jebing, Aleksa, Emilija Blažeka, g. (Č)

 

PETAK (27. 11.) Maksim

HODOŠAN u 17,00 VStjepan, g., Snježana Pintar, obitelj Pintar, Novak, Martek (H)

 

SUBOTA (28. 11.) Sosten

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Josip, Jelena Borović i obitelj, obitelj Glad, Bogomolec (DP-H-PR)

 

NEDJELJA (29. 11.) PRVA DOŠAŠĆA (nema zornica)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Ivan, svećenik, Agneza, Franjo Sinković

HODOŠAN u 9,30 V Andrija, g., Veronika Blagus, Blaž i Katarina Hranjec (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA