Arhiva župe Sveti Juraj u Trnju

Sakrament krštenja 2008. godine

 

 

1.

Petak, 4.siječnja, u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Dajana Strahija, kći Gorana i Martine Strahija iz Hodošana, Prvomajska 31

2.

Subota, 19. siječnja, u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Sebastian Filipašić, sin Filipa i Petre Filipašić iz Donjeg Pustakovca 81

3.

Nedjelja, 20. siječnja, u Župnoj crkvi u 11,00 sati

Elena Tomić, kći Zorana i Nataše Tomić iz Zagreba, Hr. Iseljenika 5 (Hodošan)

4.

Subota, 26. siječnja, u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Pele Purić, sin Jurice i Tine Purić iz Palinovca 16

5.-8.

Subota, 2. veljače, u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Matija Kolarić, sin Nenada i Sanele Kolarić iz Koprivnice, Trg podravskih heroja 4

Erik Čanadi, sin Maria i Sandre Čanadi iz Donjeg Pustakovca 72

Paula Strbad, kći Tomislava i Karmen Strbad iz Palinovca 219

Marin Gašparić, sin Marijana i Snježane Gašparić iz Hodošana, Palih boraca 33

9.-10.

Subota, 29. ožujka 2008., u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Ema Drvoderić, kći Bojana i Dženi Drvoderić iz Palinovca 84.

Nina Kolarić, kći Dražena i Andreje Kolarić iz Donjeg Hrašćana 129.

11.-12.

Subota, 5. travnja 2008., u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Eva Bogomolec, kći Siniše i Valentine Bogomolec iz Turčišća 67

Kira Kečkeš, kći Dejana i Sanje Kečkeš iz Čehovca 169

13.-14.

Subota, 12. travnja 2008., u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Sofia Pandur, kći Zdravka i Marine Pandur iz Hodošana, Vukov Gaj 22

Lovro Vadlja, sin Danijela i Dragane Vadlja iz Čehovca 19

15.

Subota, 19. travnja 2008., u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Ema Kramar, kći Dražena i Vesne Kramar iz Donjeg Pustakovca 105

16.-17.

Subota, 10. svibnja 2008., u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Mihael Sakač, sin Danijela i Ivane Sakač iz Svetog Jurja u Trnju 68

Sandro Lastavec, sin Dejana i Milene Lastavec iz Podbresta, V. Nazora 60

18.

Petak, 23. svibnja, u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Sara Camatta, kći Dinija i Štefanije Camatta iz Palinovca 244

19.

Subota, 31. svibnja, u Župnoj crkvi u 16,00 sati

Lana Zadravec, kći Roberta i Mateje Zadravec iz Donjeg Hrašćana 13

20.

Subota, 7. lipnja u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Elena Novak, kći Danijela i Renate Novak iz Turčišća 25

21.-22.

Subota, 14. lipnja u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Katija Barić, kći Krešimira i Marijane Barić iz Donjeg Hrašćana 91

Vida Zrna, kći Perice i Renate Zrna iz Donjeg Hrašćana 6

23.

Subota, 28.  lipnja u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Teo Horvat, sin Gordana i Janje Horvat iz Palinovca 68

24.

Subota, 5.  srpnja u Župnoj crkvi u 17,30 sati

Filip Vidović, sin Damira i Lucije rođ. Šmit iz Hodošana, Uska 3  

25.-26.

Subota, 12.  srpnja u Župnoj crkvi u 17,30 sati

Rea Mustač, kći Tomislava i Ivane Mustač iz Svete Marije, M. Hunjadi 28

Subota, 12.  srpnja u Župnoj crkvi u 19,00 sati

Klementina Kristina Krušec, kći Krešimira i Danijele Krušec iz Donjeg Hrašćana 123

27.-29.

Subota, 16. kolovoza u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Luka Marđetko, sin Ivice Marđetko i Katarine Sabol iz Hemuševca, župa Draškovec

Katja Tretnjak, kći Tomislava Tretnjak i Martine Kovač iz Hodošana, Grobljanska 7

Julija Lončarić, kći Josipa i Dušanke Lončarić iz Čehovca 105 G  

30.

Subota, 16. kolovoza u Župnoj crkvi u 17,30 sati

Ella Strahija, kći Zorana i Martine Strahija iz Hodošana, B. Radića 33

31.-34.

Subota, 23. kolovoza u Župnoj crkvi u 18,30 sati

Teo Krznar, sin Danijela i Marijane Krznar iz Hodošana, Glavna 84

Nina Horvat, kći Krunoslava i Ivane Horvat iz Palinovca 44

Dorian Čavlek, sin Kristijana i Dijane Čavlek iz Donjeg Hrašćana 28

Gabriel Košak, sin Slađana i Inewle Košak iz Turčišća 4

35.-36.

Subota, 6. rujna u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Nera Košak, kći Saše i Valentine Košak iz Hodošana, Vinogradska 14

Hana Mesarić, kći Matije i Gordane Mesarić iz Hodošana, Grobljanska 22

37.

Subota, 4. listopada, u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Denis Kerovec, sin Miroslava i Ivane Kerovec iz Palinovca 96

38.-40.

Subota, 25  listopada, u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Dea Vidović, kći Tomislava i Marijane Vidović iz Hodošana, Uska

Velina Šegović, kći Miše i Josipe Šegović iz Donjeg Pustakovca 96

Dani Delimar, sin Ninoslava i Marijane Delimar iz Svetog Jurja u Trnju 41

41.

Subota, 8. studenoga, u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Stela Krznar, kći Ljubomira i Petre Krznar iz Hodošana, Vukov Gaj 2

42.-43.

Subota, 15. studenoga, u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Luka Sabol, sin Ivana i Andreje Sabol iz Hodošana, P. Boraca 42

Katja Vrbanec, kći Davora i Anamarije Vrbanec iz Čehovca 136/1

44.-45.

Subota, 15. studenoga, u Župnoj crkvi u 17,00 sati

Borna Treska, sin Darka i Martine Šagi iz Brezja 48

Subota, 15. studenoga, u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Laura Tišljarić, kći Christiana i Marine Tišljarić iz Hodošana, B. Radića 93

46.-47.

Subota, 27. prosinca, u Župnoj crkvi u 18,00 sati

Dorian Božek, sin Nikole i Željke Božek iz Donjeg Pustakovca 39

Sara Serc, kći Marija i Andreje Serc iz Donjeg Hrašćana 77