Svete mise i ostali događaji

 

 

Životna nada

Blagoslovljen Bog

i Otac

Gospodina našega Isusa Krista

koji nas po velikom milosrđu

svojemu

uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih

nanovo rodi za životnu nadu,

za baštinu neraspadljivu,

neokaljanu i neuvelu,

pohranjenu na nebesima za vas,

vas koje snaga Božja

po vjeri čuva

za spasenje,

spremno da se objavi

u posljednje vrijeme.

 (Prva Petrova poslanica)

 

 

19. NEDJELJA KROZ GODINU

(12. kolovoza)

 

 

PONEDJELJAK (13. 08.) Poncijan i Hipolit

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Željko Horvat (30) (P)

 

UTORAK (14. 08.) Maksimilijan Kolbe

HODOŠAN u 7,30 Rok, Marija, Pavao, Justina, Marija Sabol (H)

 

SRIJEDA (15. 08.) VELIKA GOSPA (Proštenje Sv. Marija)

HODOŠAN u 8,00 Josip Vagaj, rod. Vojković, Mikložić, Mesarek (H)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 Pavao, Zdenka Blažeka, rod. Ružman (Č)

 

ČETVRTAK (16. 08.) Sveti Rok (Čehovec - Draškovec)

ČEHOVEC u 19,00 SVETA MISA

1.Slavko, Magdalena, Rafael, Jelena, Terezija Švenda, Franjo Sabol

2. Matija,g.,Terezija Jeđud

 

PETAK (17. 08.) Hijacint

HODOŠAN u 19,00 Terezija, Leonard Bergovec, obitelj (H)

 

SUBOTA (18. 08.) Jelena Križarica

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Sofija Vidović i obitelj (Č)

                     Krštenje: Saša Bobetić iz Palinovca

 

NEDJELJA (19. 08.) PROŠTENJE SV. ROKA U ČEHOVCU

ČEHOVEC u 7,30 Josip, Ivan, Katarina, Stjepan, Ana Habuš

ŽUPNA CRKVA u 9,00 Katarina, Franjo Hađikan, Marija, Josip Kocijan, Tatjana Furdi, Rozalija Šmit (DH-H)

ČEHOVEC u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

ČEHOVEC u 15,00 Večernjica i Blagoslov