Svete mise i ostali događaji

 

 

Jahve je čuvar tvoj,

Jahve je zasjen

tvoj s desne tvoje!

Neće ti sunce

nauditi danju

ni mjesec noću.

Čuvao te Jahve

od zla svakoga,

čuvao dušu tvoju!

Čuvao Jahve

tvoj izlazak i povratak

odsada dovijeka.

 (Psalam 121.)

 

 

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

(9. prosinca)

 

PONEDJELJAK (10. 12.) Gospa L. (Isp. Kotoriba 16-17)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Predrag Vlahek, g. (T)

 

UTORAK (11. 12.) Damaz (Ispovijed M. Subotica 16-17)

HODOŠAN u 7,30 Viktor, g., Katarina Vlahek, ob. (H)

 

SRIJEDA (12. 12.) Ivana C. (Ispovijed Podturen 16-17)

HODOŠAN u 7,30 Anica, Pavao,Damir Kranjčec, Predrag Vlahek

 

ČETVRTAK (13. 12.) Lucija (Ispov. Sv. Marija 10-11,16-17)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Franjo Vlahek, g.

 

PETAK (14. 12.) Ivan od Križa ISPOVIJED U ŽUPI

ŽUPNA CRKVA I HODOŠAN 10,00-11,00 VELIKA ISPOVIJED

ŽUPNA CRKVA I HODOŠAN 16,00-17,00 VELIKA ISPOVIJED

 

SUBOTA (15. 12.) Valerijan (Ispovijed Dekanovec 16-17)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Vesna, g., Mijo,Angela Švenda,Matija Hanić

 

NEDJELJA (16. 12.) 3. DOŠAŠĆA - KARITASA (Milostinja)

ŽUPNA CRKVA u 6,00 PALJENJE TREĆE ADVENTSKE SVIJEĆE

ŽUPNA CRKVA u 6,00 Stjepan Mezga, g., Franjo Horvat, g. (T)

HODOŠAN u 9,30 Franciska, Pavao, Đuro, Mijo, Dragutin, Marija  Pandur (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA