Svete mise i ostali događaji

 

 

Blagoslovljen Bog i Otac

 

 Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe!

On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji

 mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.

Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama,

tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

(Pavao: Druga poslanica Korinčanima)

 

 

12. NEDJELJA KROZ GODINU

(25. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (26. 06.) Ivan i Pavao

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (27. 06.) Ladislav

HODOŠAN u 7,30 Obitelj Mate i Kiš (H)

 

SRIJEDA (28. 06.) Irenej

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Alojz Koprivec,Antonija Koprivec(30) (P)

 

ČETVRTAK (29. 06.) PETAR I PAVAO (Petrov novčić)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Slobodan Kežman,g., Stjepan i Marija Piknjač,  Stjepan i Marija Vincek (DP)

HODOŠAN u 8,30 Filip Bergovec, g. (H)

 

PETAK (30. 06.) Rimski prvomučenici

HODOŠAN u 7,30 Josip,g., Vladimir Granatir, rod. Granatir, Andročec, Agneza Mate,g. (H)

 

SUBOTA (01. 07.) Aron

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje:Sanjin Cirkvenčić i Anamarija Vadlja 

       Krštenje: Fran Cirkvenčić (H)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Franjo i Marija Pavlic (T)

 

NEDJELJA (02. 07.) 13. KROZ GODINU (Prošt. M. Subotica)

HODOŠAN u 8,00 Vlado,g., Dragutin,g., Vlahek, rod., rod. Štimec, Franjo, Marija, Ivan (H)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 Josip Krznar, ob.,rod. Sabol,Antonija (DP)

ŽUPNA CRKVA u 10,15 Krštenje: Josip Blažeka (Č)