Svete mise i ostali događaji

 

 

Reknemo li da grijeha nemamo,

    sami sebe varamo

i istine nema u nama.

(Prva Ivanova poslanica, Hoditi u svjetlosti)

 

  

:NEDJELJA (22. 10.) MISIJSKA NEDJELJA (Milostinja)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Ivan Bađari, g. (Č)

HODOŠAN u 9,00 Elizabeta,g., Gabrijel, Josip Vidović, ob. Pandur

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA

 

29. NEDJELJA KROZ GODINU

(22. listopada)

 

 

PONEDJELJAK (23. 10.) Ivan Kapistran

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

PALINOVEC u 18,00  Mijo (Svećenik), Marija, g., Josip Horvat (P)

 

UTORAK (24. 10) Antun M. Claret

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 Rok,g., Marija Ciceli, Josip i Marija Zrna, roditelji Gregoran (H)

 

SRIJEDA (25. 10.) Krizant

ŽUPNA CRKVA u 16,30 Ignac Mesarić, sprovodna

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Katarina, g., Stjepan Kolarić (DH)

DONJI PUSTAKOVEC u 18,00 Ob. Čonka, Herlić, Anđelko Horvat

 

ČETVRTAK (26. 10.) Demetrije Srijemski

ČEHOVEC u 18,00 Franjo, Stjepan, Dragutin, Magdalena, g., Kivač, Antun Pigac, Lovro, Cecilija Novosel, Marija, Andrija Višnjić

 

PETAK (27. 10.) Bartol

HODOŠAN u 18,00 Andrija,g., Veronika Blagus, Katarina, Blaž Hranjec, Marija Vlahek (30) (H)

 

SUBOTA (28. 10.) Šimun i Juda Tadej

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Jelica Jesenović (30) (DH)

Krštenje: Lucija Marija Šprajc iz Palinovca

 

NEDJELJA (29. 10.) PROŠTENJE TURČIŠĆE

TURČIŠĆE u 7,30 Franjo, Marija Pavlic,Josip Jurčec, Terezija i Zvonko Goričanec (T)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 Franjo,g, Katarina,August Čavlek, Đuro Kavran  

TURČIŠĆE u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

TURČIŠĆE u 15,00 Večernjica i Blagoslov

 

SUBOTA (21. 10.)

DJECA ŠKOLE HODOŠAN u Mariji Bistrici