Svete mise i ostali događaji

 

 

Kako se otac smiluje dječici,

tako se Jahve smiluje onima što ga se boje.

Jer dobro zna kako smo sazdani,

spominje se da smo prašina.

 (Psalam 103., Bog je Ljubav)

  

 

PETA USKRSNA NEDJELJA

(19. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (20. 05.) Bernardin

TURČIŠĆE u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

PALINOVEC u 19,00 VMilka, Lenard Hranjec, rod. Sabol, Varović

 

UTORAK (21. 05.) Kristofor

DONJI HRAŠĆAN u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 19,00 VŽeljko Jurčan, Leonard, Katarina Naranđa (H)

 

SRIJEDA (22. 05.) Rita

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun Jesenović, g., rod., Ružica i Milan Kovač, rod. Ivković, brat Dragutin (DH-DOM)

DONJI PUSTAKOVEC u 19,00 VJosip Herman i roditelji (DP)

 

ČETVRTAK (23. 05.) Deziderije

ČEHOVEC u 18,00 VRudolf Tizaj, g., Ivan i Eva Rep, Antun i Milka Kramar (Č)

 

PETAK (24. 05.) Marija Pomoćnica

HODOŠAN u 17,00 VVid Blagus, rod., Gašpar, Terezija Barić (H-DH)

ISPOVIJEDI: 18,00 Dekanovec (Pričest); 19,00 M. Subotica (Potvrda)

 

SUBOTA (25. 05.) Beda Časni

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VSlavko, Marija Jurčec, rod., Marija i Mijo Tot, roditelji, (DH)

Krštenje: Alisa Vadlja iz Svetog Jurja u Trnju

 

NEDJELJA (26. 05.) 6. USKRSNA NEDJELJA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMarko Kolarić, g.,rod. Kolarić,Vlahek (DH)

HODOŠAN u 9,00 VAgneza Mate, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA