Svete mise i ostali događaji

 

 

Blagoslovljen Bog i Otac

 

 Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe!

On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji

 mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.

Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama,

tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

(Pavao: Druga poslanica Korinčanima)

 

 

 

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

(21. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (22. 05.) Helena

TURČIŠĆE u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

PALINOVEC u 19,00 Slavko,g., Marija, Viktor Jurčec, rod., Ana, g., Franjo Horvat, Bernarda Sperl

 

UTORAK (23. 05.) Deziderije

DONJI HRAŠĆAN u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 19,00 Kata Vuk, g., Zlatko, Franciska, g., Purić, Jelena i Ljudevit Hursa (H)

 

SRIJEDA (24. 05.) Marija Pomoćnica

DONJI PUSTAKOVEC u 18,00 Leonard, Jelena, g., Đuro Ivković

 

ČETVRTAK (25. 05.) UZAŠAŠĆE Gospodinovo (Spasovo), Svetkovina

ČEHOVEC u 18,00 Jelena, Josip Purić, Tomo i Terezija Mesarić,  Dragutin Jeđud, g. (Č)                              

ŽUPNA CRKVA u 19,00 Antun Jesenović, g., rod. Jesenović i Ivković, brat Dragutin (DH)

 

PETAK (26. 05.) Filip Neri

HODOŠAN u 18,00 Josip Hađikan, g., ob. Kuhanec, Krznar (H)

 

SUBOTA (27. 05.) Augustin C.

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjenčanje: Dalibor Baranašić i Sanela Barić

                                           Krštenje: Ema Baranašić (DP)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Đuro, g. Košak, Franjo, Anastazija (T)

 

NEDJELJA (28. 05.) 7. USKRSNA nedjelja

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Ivan, g., Katarina, g., Antun Rodi (DH)

HODOŠAN u 9,00 Ob. Naranđa,  rod., Dragica, Strahija Marko ,Branko

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA