Svete mise i ostali događaji

 

 

Zaista, kažem vam,

ne, neće uminuti naraštaj ovaj

dok se sve to ne zbude.

Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.

A o onom danu i

 času

nitko ne zna,

pa ni anđeli nebeski,

ni Sin,

nego samo Otac.

 (Evanđelje po Mateju: Iznenadnost ovih događaja.)

 

33. NEDJELJA KROZ GODINU

(17. studenoga)

 

 

PONEDJELJAK (18. 11.) Posveta bazilike Petra i Pavla

ŽUPNA CRKVA u 7,30 MISA: Žive i pokojne branitelje i nastradale Vukovara i cijele Domovine Hrvatske

 

UTORAK (19. 11.) Matilda

HODOŠAN u 17,00 Jela, Franjo Kovač, g., Ivana Kos, roditelji Bedenik, rod. Kovač (H)

 

SRIJEDA (20. 11.) Bazilije

PODTUREN u 10,00 KORONA PRELOŠKOG DEKANATA

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Dražen Božek, g., ob., ob. Blagus, Tišljarić

 

ČETVRTAK (21. 11.) Prikazanje BDM

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Matilda, g., Ivan Kukec, Stjepan, g., Katarina Kolarić (DH)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 KLANJANJE (Za novoga Biskupa)

(Pjevači Župe slave Sv. Ceciliju i pjevaju na Misi, Klanjanju)    

 

PETAK (22. 11.) Cecilija

HODOŠAN u 17,00 Tomo, Magdalena Krznar, Anđelko Vadlja (H)

 

SUBOTA (23. 11.) Klement I., papa

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Stjepan Bihar, g., obitelj Bihar, Terezija i Antun Sokač (Č)

 

NEDJELJA (24. 11.) KRIST KRALJ, Svetkovina

HODOŠAN u 7,30 Dragutin, Agneza Smolek, Ivan Gotal

KATEDRALA u 10,00 REĐENJE NOVOG NAŠEG BISKUPA

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Franciska, g., Blaž Jančec (T)  

 

Biskup Bože Radoš