Svete mise i ostali događaji

 

 

Životna nada

Blagoslovljen Bog

i Otac

Gospodina našega Isusa Krista

koji nas po velikom milosrđu

svojemu

uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih

nanovo rodi za životnu nadu,

za baštinu neraspadljivu,

neokaljanu i neuvelu,

pohranjenu na nebesima za vas,

vas koje snaga Božja

po vjeri čuva

za spasenje,

spremno da se objavi

u posljednje vrijeme.

 (Prva Petrova poslanica)

 

  

NEDJELJA (23. 09.) 25. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Dragutin Žvorc,g.,ob.,ob. Kolarić,Patafta(T-DH)

HODOŠAN u 9,00 Katarina Jurmić, Lovro, Katarina Kolman, Milivoj Slaviček, obitelj Granatir (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 MISA (Roditeljski: Firmanici i Prvopričesnici)

                           Krštenje: Rafael Damjanović iz Čehovca

 

25. NEDJELJA KROZ GODINU

(23. rujna)

 

 

PONEDJELJAK (24. 09.) Anatolij

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (25. 09.) Aurelija

HODOŠAN u 18,00 Rok, Marija Ciceli, Obitelj Gregoran, Josip i Marija Zrna (H) 

 

SRIJEDA (26. 09.) Kuzma i Damjan

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Ivan, g., Marija, Matija, Franciska Gašparić i Obitelj (Č)

 

ČETVRTAK (27. 09.) Vinko Paulski

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Sofija Vidović (Č)

 

PETAK (28. 09.) Vjenceslav

HODOŠAN u 18,00 Valent Košak, rod., ob. Horvat, Tomo i Magdalena Krznar, Anđelko Vadlja (H)

 

SUBOTA (29. 09.) Mihael, Gabriel, Rafael

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Đuro i Nada Božek i Obitelj (DP)  

 

NEDJELJA (30. 09.) POSVETA NAŠE ŽUPNE CRKVE

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Dragutin Novak, g., rod., brat, rod. Jančec, brat, šogorica (T)

HODOŠAN u 9,00 Vlado, g., Dragutin Vlahek, rod. Vlahek, Franjo, Marija Štimec, brat Ivan (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA