Svete mise i ostali događaji

 

 

Ljubite pravednost,

vi suci zemaljski,

 pravednim mislima mislite o Gospodinu

i tražite ga

u jednostavnosti srca.

Jer njega nalaze koji ga ne iskušavaju 

i otkriva se onima

koji mu ne uskraćuju

svoju vjeru.

A podmukle misli

otuđuju od Boga

 i iskušavana Svemoć

posramljuje

                        bezumnike.

 (Knjiga mudrosti: Tražiti Boga i kloniti se grijeha)

 

                                           

 

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

(22. travnja)

 

PONEDJELJAK (23. 04.) SVETI JURAJ - ZAŠTITNIK

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Franjo Novak,g. (SJ)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 SVEČANA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 18,00 MISA I ZAVRŠETAK PROŠTENJA

 

UTORAK (24. 04.) Fidel

HODOŠAN u 18,00 Agneza, Andrija Purić, Ana, Petar Pandur, obitelj  Zorko (H)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 SUSRET FIRMANIKA I DJELITELJA

 

SRIJEDA (25. 04.) Marko Evanđelist (Klečanje D. Vidovec)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Julijana, Mijo Fajić, Ana, Stjepan Preksavec, ob. Kolar, Rojko, Radojčić (SJ)

 

ČETVRTAK (26. 04.) Kleto

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Antun, g., Marija Kivač (Č)

 

PETAK (27. 04.) Ozana Kotorska

ŽUPNA CRKVA u 15,30 VJERONAUK: Prvopričesnici

HODOŠAN u 18,00 Juraj, g., Ana Janković, roditelji Mesarić, Dragutin Blagus (30) i roditelji (H)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 ISPOVIJED: Firmanika, Kumova, Roditelja

 

SUBOTA (28. 04.) Petar Chanel

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Mario Čemerika, g., Florijan, Jelena Mesarić, Katarina Mlinarić, Andrija Kočiš (P-G)

ŽUPNA CRKVA u 13,30 Krštenje: Mark Mojaš (ZG-H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 MISA SVETE POTVRDE U ŽUPI

 

NEDJELJA (29. 04.) PETA USKRSNA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Ivan Vidović, g., obitelj (DH)

HODOŠAN u 9,00 Gregor, Franjo Blagus (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA MISA (Roditeljski Prvopričesnici)