Svete mise i ostali događaji

 

 

Reknemo li da grijeha nemamo,

    sami sebe varamo

i istine nema u nama.

(Prva Ivanova poslanica, Hoditi u svjetlosti)

 

 

33. NEDJELJA KROZ GODINU

(19. studenoga)

 

 

PONEDJELJAK (20. 11.) Feliks Valois

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Matilda Kukec, g. (DH)

 

UTORAK (21. 11.) Prikazanje BDM

HODOŠAN u 17,00 Florijan,g.,Marija Novak, rod.,rod. Krznar (H)

 

SRIJEDA (22. 11.) Cecilija

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Ignac Mesarić (30) (SJ)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 MISA ZA ŽIVE I POKOJNE PJEVAČE

 

ČETVRTAK (23. 11.) Klement I, papa

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Katarina i Tomo Srpak (P)

 

PETAK (24. 11.) Andrija Dung-Lac

ŽUPNA CRKVA u 15,00 PRIPREMA DJECE ZA BOŽIĆ

HODOŠAN u 17,00 Marija, g., Đuro, Jelena Zrna (H)

 

SUBOTA (25. 11.) Katarina Aleksandrijska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Mijo Jalšovec, g. i roditelji (T)

             Krštenje: Rea Meglić Slaviček (DP), Klara Varga (H)

 

NEDJELJA (26. 11.) KRIST KRALJ, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Obitelj Šopar i Brezničar (SJ)

HODOŠAN u 9,30 Josip Baranašić, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA