Svete mise i ostali događaji

 

 

Hvalit ću te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim,

slavit ću ime tvoje dovijeka,

jer tvoje ljubavi

prema meni ima izobila,

istrgao si moju dušu

 iz dubine Podzemlja.

O Bože,

oholice se digoše na me,

mnoštvo silnika

život mi vreba

i nemaju tebe pred očima.

No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag,

spor na srdžbu

- sama ljubav i vjernost.

 (Psala 86, Molitva u nevolji)

 

 NEDJELJA (17. 03.) DRUGA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Antun Kolar, g., ob., ob. Goričanec, Matija Vagaj,g., ob. Vagaj i Sabol (SJ)

HODOŠAN u 9,30 Josip, Agneza Jurčec, Tomo Pahek,g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji, djeca 3. i 4. razreda)

 

 

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

(17. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (18. 03.) Ćiril Jeruzalemski

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Cecilija Hađikan (30) (DH)

 

UTORAK (19. 03.) SVETI JOSIP (Proštenje Dekanovec)

HODOŠAN u 8,00 Aleksander Vlahek, ob. Vlahek, Hegeduš (H)

PALINOVEC u 9,30 VLjubica Bister, ob. Bister i Srpak

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VValent, g., Marija, Franjo Barić, ob., Milka, g., Valent, Marija, ob. Kerovec (DH)

 

SRIJEDA (20. 03.) Klaudija

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Ivan, Stjepan Novak, g., ob. Posavec (DH)

PASTORALNI CENTAR u 18,00 PASTORALNO VIJEĆE

 

ČETVRTAK (21. 03.) Kristijan

BELICA u 10,00 SUSRET MEĐIMURSKOG ARHIĐAKONATA

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Marija, g., Rudolf Zadravec,Nada Horvatić(30)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

PETAK (22. 03.) Oktavijan

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

PASTORALNI CENTAR u 16,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 Obitelj Rodi, Blagus, Purić, Brisar (H-DP)

 

SUBOTA (23. 03.) Oton

PASTORALNI CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Augustin Hozjak, g.,rod. Matić,ob. Ilijaš (Č)

 

NEDJELJA (24. 03.) 3. KORIZMENA  (Milostinja za BiH)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Marija Jančec, g., ob.,Rozina Marčec, g., ob., ob. Mikec, Meglić, Zita Dragoje (DP-ZG)

HODOŠAN u 9,30 Ivica, Marija, Ivan Blagus, rod. Purić (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji, djeca 5. i 6. razreda)