Svete mise i ostali događaji

 

 

Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem:

Bože moj,

tebe ja uzvisujem.

Zahvaljujte Jahvi

jer je dobar,

jer je vječna ljubav njegova!

 (Psalam 118.)

 

28. NEDJELJA KROZ GODINU

(13. listopada)

 

 

PONEDJELJAK (14. 10.) Kalist I., papa

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Zvonimir, spr.,Dragutin Horvat(30)(DH)

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 Josip Horvat, zvonar

 

UTORAK (15. 10.) Terezija Avilska

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 Ladislav, g., Marija Vlahek, rod. (H)

 

SRIJEDA (16. 10.) Hedviga

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Petar Jurilj, Edvard, Amalija, Stjepan, Đuro Branilović (DK-SJ)

DONJI PUSTAKOVEC u 18,00 Marija Vidović, ob. Zelenić (DP)

 

ČETVRTAK (17. 10.) Ignacije Antiohijski

ČEHOVEC u 18,00 Katarina, g., Dragutin Glavak, Benedikt, g., Matija  Blažeka i obitelj (Č)

 

PETAK (18. 10.) Luka Evanđelist

HODOŠAN u 18,00 Dražen Blagus, g., Vladimir Blažinčić, g., obitelj  Blažinčić (H-DP)

 

SUBOTA (19. 10.) Pavao od Križa

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Ob. Kocijan, roditelji Vlahek, Tatjana Furdi, Rozalija Šmit (DH)

KRAŠIĆ u 11,00 HRVATSKO-SLOVENSKI SUSRET KATOLIKA

 

NEDJELJA (20. 10.) 20. kroz godinu MISIJSKA (Milostinja)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Franjo, g., Marija Pavlic, Josip Jurčec, Josip Ivković i roditelji (T-DH)

HODOŠAN u 9,00 Elizabeta, g., Gabrijel, Josip Vidović, ob. Pandur

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA