**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

3. NEDJELJA KROZ GODINU

(22. siječnja)

 

PONEDJELJAK (23. 01.) Emerencijana

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Matilda Jurčec (30) (DH)

 

UTORAK (24. 01.) Franjo Saleški

HODOŠAN u 17,00 Marija, Blaž Vuk, Slavica i Juraj Vlahek, Antun Žerdin (30) (H)

 

SRIJEDA (25. 01.) Obraćenje Svetog Pavla

SVEĆENIČKI DAN U ZAGREBU

 

ČETVRTAK (26. 01.) Timotej i Tit

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Agata Matošić, g., obitelj (P)

 

PETAK (27. 01.) Anđela Merici

HODOŠAN u 17,00 Ladislav Kuhanec,g., rod. Kuhanec, Sabol (H)

 

SUBOTA (28. 01.) Toma Akvinski

PASTORALNI CENTAR u 9,00 Vjeronauk: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 10,00 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 16,00 ZLATNI PIR:Stjepan i Marija Cirkvenčić (P)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Katarina,g., Matija, Josip Mihocek, Georg Beljanski (P-T)

 

NEDJELJA (29. 01.) 4. nedjelju kroz godinu - ŽUPNA CRKVA u 8,00

 Nevenka,g., Emilija i Josip Mihac, Stjepan Vincek (Č)

HODOŠAN u 9,30 Agneza, Valent Zorko, Đuro Kovač (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA