**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU

(29. siječnja)

 

PONEDJELJAK (30. 01.) Martina

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VEduard Slavko Patafta, sprovodna

 

UTORAK (31. 01.) Ivan Bosco

HODOŠAN u 17,00 VMilka Hošnjak,g., rod., rod. Kosir (H)

 

SRIJEDA (01. 02.) Brigita

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VTomo, Magdalena, Ivan, Stjepan, Josip Ilijaš, Nevenka Vidović, rod. Ilijaš i Švec (H-P)

 

ČETVRTAK (02. 02.) SVIJEĆNICA (Svijeće i procesija)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VAndrija Jurčec,g., ob. Jurčec i Kramar (Č)

HODOŠAN u 9,30 VIvan, g., ob. Zrna i Čemerika (H)

 

PETAK (03. 02.) Blaž PRVI PETAK (Blag. grla i jabuka)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 ISPOVIJED 8,00 VZlatko Jesenović,g. (DH)

HODOŠAN u 9,00 ISPOVIJED 9,30 VKatarina, Blaž Hranjec, Veronika, Andrija Blagus, Franciska, Antun, Ivan Barić (H)

 

SUBOTA (04. 02.) Andrija Corsini PRVA SUBOTA

PASTORALNI CENTAR u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 10,00 VJERONAUK: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VŽeljko, Ivan, Marija,g. Barić, Vlado, Veronika, Stjepan, Elizabeta Strahija, rod. (DP)

               Krštenje: Mia Sabol iz Palinovca

PASTORALNI CENTAR u 18,00 SUSRET MLADIH (Vukovar)

 

NEDJELJA (05. 02.) 05. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VMarija,g., Slavko, Viktor Jurčec, rod. (DH)

HODOŠAN u 9,30 VMarija Kovač,g, rod., Katarina, Lenard Vlahek (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 12,00 Krštenje: Jakov Strahija iz Čehovca