**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

5. NEDJELJA KROZ GODINU

(5. veljače)

 

 

PONEDJELJAK (06. 02.) Pavao Miki

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAgata, Ignac, Dragutin Matošić (P), Agneza

                                            Bajnec (30) (T)

 

UTORAK (07. 02.) Maksim

HODOŠAN u 17,00 VTerezija, Đuro Mate, ob. Mate, Hranjec (H)

 

SRIJEDA (08. 02.) Jeronim E. (Klečanje Draškovec)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMirko Sabol, sprovodna

 

ČETVRTAK (09. 02.) Skolastika

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMilka, g., Petar Kolarić (P)

ŽUPNI DVOR u 18,00 SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA

 

PETAK (10. 02.) Alojzije Stepinac (Zaštitnik VŽ Biskupije)

HODOŠAN u 7,30 VKatarina Zrna,Ivan,Marija Škoda,g.,Magdalena Zrna

KATEDRALA u 18,00 MISA U ČAST KARDINALA STEPINCA

 

SUBOTA (11. 02.) Gospa Lurdska (Bolesničko pomazanje)

PASTORALNI CENTAR u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 10,00 VJERONAUK: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 15,00 ZLATNI PIR: Franjo i Nada Kolarić (DH)

ŽUPNA CRKVA u 16,00 SVETA ISPOVIJED

ŽUPNA CRKVA u 16,30 VAna Sermek,g., ob., Katarina Novak (DH)

 

NEDJELJA (12. 02.) 06. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VDragutin Švenda, g. (DP)

HODOŠAN u 9,30 VAnđelko Matošić,g.,Klara,Josip,Antun, Terezija

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA