**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

(5. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (06. 03.) Marcjan (Duh. obnova VŽ)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VKatarina Sabol,ob. (P), Franjo Vidović (30)

 

UTORAK (07. 03.) Perpetua i Felicita

ZAGREB: KOLOKVIJ SVEĆENIKA O OBITELJI

 

SRIJEDA (08. 03.) Ivan od Boga

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VAnđela,Ivan Vuk,ob.,Marija Zebec (30) (Č-P)

 

ČETVRTAK (09. 03.) Franciska Rimska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VIvan Kardoš,g., ob., rod. Kutnjak, ob. Janković, Antun Pigac (30) (Č)

PASTORALNI CENTAR u 18,30 SASTANAK PAST. VIJEĆA

 

PETAK (10. 03.) Emilijan

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 VJosip Mihac,g., Marija, Franjo Branilović, Lovro Baranašić, rod., Kata Vuk (30)

 

SUBOTA (11. 03.) Kandid KVATRE

PASTORALNI CENTAR u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 10,00 VJERONAUK: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMarija,g., Leonard Jančec, ob. Mikec, Dragica  Meglić,Franjo Marčec,Josip Jazbec, Josip Brodarić

 

NEDJELJA (12. 03.) DRUGA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VNikola,Agneza,Đuro,Monika Baranašić,br. (P)

HODOŠAN u 9,30 VRod. Maks i Marija Novak (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji i djeca 3. i 4. raz. OŠ)