**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

(12. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (13. 03.) Kristina

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAntun,g., Katarina, Ivan Rodi, ob. Vadlja,

                                           Stjepan Kolačko (DH)

 

UTORAK (14. 03.) Matilda

HODOŠAN u 17,00 VMarija i Blaž Šuplika (H)

 

SRIJEDA (15. 03.) Zaharija

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VKatarina,g., Ivan, Josip Habuš (Č), Terezija  Klobučarić (30) (T)

 

ČETVRTAK (16. 03.) Hilarije

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VValent,g., Marija, Franjo, ob. Barić, Milka Kerovec, Valent i Marija (DH)

 

PETAK (17. 03.) Patrik

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 VJosip Naranđa i rod., Katarina, Ivan Koren, ob. Pintarić, Lucija Purić (30) (H)

 

SUBOTA (18. 03.) Ćiril

PASTORALNI CENTAR u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 10,00 VJERONAUK: Prvopričesnici

PALINOVEC u 16,00 MISA U ČAST SV. JOSIPA I DANA SELA

 

NEDJELJA (19. 03.) TREĆA  KORIZMENA NEDJELJA

-Sveti Josip- (Proštenje Dekanovec) Milostinja za BIH-)

HODOŠAN u 8,00 VTomo Pahek, Agneza, Josip Jurčec (H)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 VAndrija i Marija Čavlek, Stjepan i Rozalija

                                            Podvezanec (SJ)

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji i djeca 5. i 6. razreda OŠ)