**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

(19. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (20. 03.) Dionizije

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan,g, Stjepan Novak, Marija, Ivan Posavec,  Ivan,g., Rozalija Baranašić i rod. (DH-D)

 

UTORAK (21. 03.) Serapion

HODOŠAN u 17,00 VPetar, Marija Strahija,ob. Mesarić, Šamarija (H)

PASTORALNI CENTAR u 18,30 PASTORALNO VIJEĆE

 

 

SRIJEDA (22. 03.) Oktavijan

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VKata Mihac, ob. Mihac, Hrešć, Marija, Ivan Vadas, ob. Vadas, Lipić (Č)

 

ČETVRTAK (23. 03.) Oton

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VJuraj Kramar (Č)

 

PETAK (24. 03.) Latin

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 VVinko,g., Kata Vuk, Mijo Pandur, Nikola, Marta, Milka, Mijo Naranđa, Lucija Purić (H)

 

SUBOTA (25. 03.) BLAGOVIJEST

PASTORALNI CENTAR u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 10,00 VJERONAUK: Prvopričesnici 

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMatija Vagaj,g., ob. Vagaj i Sabol (SJ), Ana Purić (30) (Č)

 

NEDJELJA (26. 03.) ČETVRTA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VRod. Stjepan, Jelena Horvat (OP)

HODOŠAN u 9,30 VIvica, Marija Blagus, rod. Purić (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA (Roditeljski Firmanici)

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji i djeca 7. i 8. raz. OŠ)