**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

(26. ožujka)

 

 

PONEDJELJAK (27. 03.) Rupert

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAntun (30), Zlatko, Antun Jesenović (DH)

 

UTORAK (28. 03.) Priska

HODOŠAN u 18,00 VŠtefanija, Ivan Matas (Č),Marija Magdalenić (30)

 

SRIJEDA (29. 03.) Jona

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VPetar Toplek, g. (DH)

 

ČETVRTAK (30. 03.) Viktor

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VMijo Hađikan, Mijo Ivković, Katarina Hađikan,

                                             Šimun, Monika (DH)

 

PETAK (31. 03.) Benjamin (Početak ispovijedi u Dekanatu)

HODOŠAN u 7,30 KRIŽNI PUT 8,00 VIvan,Katarina Nuskol,ob.Magdalenić

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

 

SUBOTA (01. 04.) Hugo PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VKatarina,g., Franjo, Augustin Čavlek (SJ)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 10,00 VJERONAUK: Prvopričesnici

 

NEDJELJA (02. 04.) 05. KORIZMENA NEDJELJA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VDamir,g., Stjepan Kolarić (Č)

HODOŠAN u 9,00 VJustina,g., Pavao, Marija Sabol, ob. Markač (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA I ŽUPNI DVOR u 11,15 VELIKI KRIŽNI PUT

 

 (Pozivam sve skupa od srca na Misu i Križni Put)

(Organizacija: KUD OPĆINE + PJEVAČKI ZBOR+VIJEĆE ŽUPE)