**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

USKRS

(16. travnja)

 

 

PONEDJELJAK (17. 04.) USKRSNI PONEDJELJAK

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VRod. i braća Cerovec, Blažinčić (SJ)

HODOŠAN u 9,00 VĐuro,g., rod. Jurmić,Čemerika,Martin Vadlja,g., rod., br., rod. Branilović, braća, sestre (H-DH)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 VMirko Kočila,sveć.,Stjepan,Margareta Detoni

 

UTORAK (18. 04.) Euzebije

EMAUS SVEĆENIKA NAŠEG DEKANATA

 

SRIJEDA (19. 04.) Marta

ŽUPNA CRKVA u 17,30 VMarija Bengez, sprovodna

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VLeonard,g., Đuro, Jelena Ivković (DP)

 

ČETVRTAK (20. 04.) Marcijan

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VMarija Zadravec (30) (SJ)

 

PETAK (21. 04.) Anzelmo

HODOŠAN u 18,00 VDragica, Stjepan Čavlek,g., Agneza, Andrija Purić,  Petar, Ana Pandur, Ob. Zorko, Lepen (H)

 

SUBOTA (22. 04.) Soter

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 10,00 VJERONAUK: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Bruno Kivač (Č)

ŽUPNA CRKVA u 16,30 Vjenčanje: Nikola Patafta i Saša Potočnjak

Krštenje: Una Patafta (T)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 Vjenčanje: Daniel Balent i Tihana Drvoderić

ŽUPNA CRKVA u 18,30 VFranjo Novak,g., Stjepan Vidović,Ivan Rodi

Krštenje: Tin Vidović (DH)

 

NEDJELJA (23. 04.) SVETI JURAJ MUČENIK (Patron Župe)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMarija, Magdalena, Matija, Đuro Brezničar

ŽUPNA CRKVA u 11,00 VAnđelko Bađari,g., Katarina, Franjo, Stjepan Kolenko, Đuro Kuhanec (Č)

ŽUPNA CRKVA u 15,00 VEČERNJICA I BLAGOSLOV