**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

DUHOVI

(4. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (05. 06.) Bonifacije (Duhovski)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VBarbara Žanr(30), Zlatko Barić(30) (DH)

 

UTORAK (06. 06.) Norbert

HODOŠAN u 19,00 VKatarina,g., Lovro, Ivan Purić, Milka i Mijo  Naranđa (H)

 

SRIJEDA (07. 06.) Robert

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VRobert Perković, g. (SJ)

 

ČETVRTAK (08. 06.) Medardo

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VIvan i Katarina Kramar, obitelj, Josip Puklek, obitelj Huzanić (Č)

 

PETAK (09. 06.) Efrem (Klečanje Goričan)

ŽUPNA CRKVA u 17,30 Vjenčanje: Darko Hižman i Lela Grabant                  

HODOŠAN u 18,30 VKatarina, Nikola Dominić, rod. Mikloška, Stjepan, Đuro Sabol i obitelj (H)

 

SUBOTA (10. 06.) Margareta

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje: Nikola Božek i Enisa Novak

                                           Krštenje: Alexandar Božek (Č)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun Jeđud, g., rod., braća, Andrija, Viktorija

                                              Kutnjak, rod. Peras (Č-T)

ŽUPNA CRKVA u 18,30 Krštenje: Dalia Karol Švenda (Č)

 

NEDJELJA (11. 06.) PRESVETO TROJSTVO,Svetkovina  

                PROŠTENJE PALINOVEC

PALINOVEC u 7,30 VDragica, Ivan Horvat, Ivan Marciuš, rod.

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VOb. Fajić, Preksavec, Rojko, Kolar, Radojčić

PALINOVEC u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

PALINOVEC u 15,00 Večernjica i Blagoslov