**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

12. NEDJELJA KROZ GODINU

(25. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (26. 06.) Ivan i Pavao

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (27. 06.) Ladislav

HODOŠAN u 7,30 VObitelj Mate i Kiš (H)

 

SRIJEDA (28. 06.) Irenej

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAlojz Koprivec,Antonija Koprivec(30) (P)

 

ČETVRTAK (29. 06.) PETAR I PAVAO (Petrov novčić)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VSlobodan Kežman,g., Stjepan i Marija Piknjač,  Stjepan i Marija Vincek (DP)

HODOŠAN u 8,30 VFilip Bergovec, g. (H)

 

PETAK (30. 06.) Rimski prvomučenici

HODOŠAN u 7,30 VJosip,g., Vladimir Granatir, rod. Granatir, Andročec, Agneza Mate,g. (H)

 

SUBOTA (01. 07.) Aron

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje:Sanjin Cirkvenčić i Anamarija Vadlja 

       rštenje: Fran Cirkvenčić (H)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VFranjo i Marija Pavlic (T)

 

NEDJELJA (02. 07.) 13. KROZ GODINU (Prošt. M. Subotica)

HODOŠAN u 8,00 VVlado,g., Dragutin,g., Vlahek, rod., rod. Štimec, Franjo, Marija, Ivan (H)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 VJosip Krznar, ob.,rod. Sabol,Antonija (DP)

ŽUPNA CRKVA u 10,15 Krštenje: Josip Blažeka (Č)