**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

14. NEDJELJA KROZ GODINU

(9. srpnja)

 

PONEDJELJAK (10. 07.) Amalija

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VJelena Matić, sprovodna

 

UTORAK (11. 07.) Benedikt

HODOŠAN u 18,30 VMelko Zelenić, sprovodna

HODOŠAN u 19,00 VLenard Sabol,g.,Ana, Ivan Hertarić,Petar Horvat (30) 

 

SRIJEDA (12. 07.) Hilarije

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VObitelj Andročec i Branilović (SJ)   

 

ČETVRTAK (13. 07.) M.B. Bistrička

ŽUPNA CRKVA u 18,00 SVETA ISPOVIJED

ŽUPNA CRKVA u 19,00 SVETA MISA (fra Josip Župan, ČK)

VMijo, Leonard, Andrija Setnik, Marija Mikloška, rod. Kerovec, Radmila,  Antun Hatlak (DH-T)

VMagdalena, Matija Vadlja, Rozalija, Pavao Sabol, ob. Berljak, Marija,

   Ivan Bengez (Č)

 

PETAK (14. 07.) Kamilo

ŽUPNA CRKVA u 18,00 SVETA ISPOVIJED

ŽUPNA CRKVA u 19,00 SVETA MISA (fra Josip Župan, ČK)

VIvan Cvetko,g., ob., ob. Pavčec i Kutnjak (Č)

VJosip Sabol (30), Vladimir Petrov (30) (P)

 

SUBOTA (15. 07.) Bonaventura DAN BOLESNIKA

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Krštenje: Jura Grabant (SJ)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 SVETA ISPOVIJED

ŽUPNA CRKVA u 19,00 SVETA MISA ( fra Željko Železnjak, ČK)

VFranciska,g, Đuro Jeđud, Leonard, Slava Blažeka, Stanko Habuš, Juraj Kramar, Nada Sraga (Č)

VIvan, Terezija, Stjepan Kramar (DP) (Bolesničko pomazanje)

 

NEDJELJA (16. 07.) ŠKAPULARSKO PROŠTENJE

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan Kelemenić, g.,

ŽUPNA CRKVA u 11,00 SVEČANA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 Večernjica i Blagoslov