**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

26. NEDJELJA KROZ GODINU

(1. listopada)

 

 

PONEDJELJAK (02. 10.) Anđeli Čuvari

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 VBernarda, Viktor, Marija Fileš (P)

 

UTORAK (03. 10.) Dionizije A.

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 VJosip, Jela Belovari, roditelji Belovari, Baranašić, Matej Ružić (H)

 

SRIJEDA (04. 10.) Franjo Asiški

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VOb. Žanr, Mikloška,(DH)Vladimir Štimec (30) (T)

DONJI PUSTAKOVEC u 18,00 VOb. Blagus, Borović, Štampar, Kocijan

 

ČETVRTAK (05. 10.) Mauro

ČEHOVEC u 18,00 VJelena, Josip Habuš, ob. Mihocek, Tišljarić, Lončarić, Levančić, Ivan Švenda (30) (Č)

 

PETAK (06. 10) Bruno PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA u 7,00 ISPOVIJED 7,30 Za obraćenje u obiteljima

HODOŠAN u 17,30 ISPOVIJED 18,00 VElizabeta, Pavao, Ivan, Rozalija Šmit, rod. Sabol, Ivan Blagus (30) (H)

 

SUBOTA (07. 10.) BDM od Krunice PRVA SUBOTA

KATEDRALA u 9,00 SUSRET MINISTRANATA (Polazak u 7,30 sati)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VĐuro i Renato Purić (P)

 

NEDJELJA (08. 10.) DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI

HODOŠAN u 8,00 VMatija,Rozalija, Tot,Josip,Marija,Franjo Vidović, Stjepan, Terezija Sabol, Ana Pigac, Marija, Franjo Vlah (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,00 MISA ZAHVALE ZA DOBROČINSTVA

(VDragutin Novak,g., rod. Jančec, brat)