**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

27. NEDJELJA KROZ GODINU

(8. listopada)

 

 

PONEDJELJAK (09. 10.) Dionizije

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 VIvan, Marija, Andrija, Evica Kolac

 

UTORAK (10. 10.) Franjo Borgia

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 VStjepan Hranjec,g., ob. Hranjec, Gosarić, Tomo, Magdalena Krznar, rod. Postrašija, Vlatko Matešić

 

SRIJEDA (11. 10.) Ivan XIII

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VRod. Mikulić, Rudolf, Marija Zadravec, Marjan Jakšić (SJ)

DONJI PUSTAKOVEC u 18,00 VDragutin Švenda, Katarina, Jakob Blažeka, Katarina, Luka Borović (DP)

 

ČETVRTAK (12. 10.) Maksimilijan

HODOŠAN u 17,00 VFranjo Kovač, Ivana Kos, rod. Kovač, Benedik, Marija, Đuro, Jelena Zrna, ob. Bengez (H-DR)

ČEHOVEC u 18,00 VDragutin, Marija, Vinko, Katarina Blažeka, Benedikt, g. Blažeka, Leonard,Slava, Nada Blažeka,Marija, Andrija Višnjić

 

PETAK (13. 10.) Teofil

ŽUPNA CRKVA od 18,00-21,00 DUHOVNA OBNOVA ŽUPE

 

SUBOTA (14. 10.) Kalist

ŽUPNI DVOR u 4,30 HODOČAŠĆE STIČNA (SLO) (Vijeća + Pjevači)

ŽUPNA CRKVA u 16,30 Vjenčanje: Mladen Švenda i Mihaela Vuk

 

NEDJELJA (15. 10.) 28. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMarija Kocijan,g.,Josip,Tatjana Furdi,Rozalija Šmit

HODOŠAN u 9,00 VMarija Tišljarić,g, Jakob, Valent, Ivan, Stjepan, rod. Kolarić Nikola, Katarina (H-DH)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA