**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

28. NEDJELJA KROZ GODINU

(15. listopada)

 

 

PONEDJELJAK (16. 10.) Hedviga

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 VIvan, Tomo, Marija Mesarek, Alojz Koprivec, g. i obitelj (P)

 

UTORAK (17. 10.) Ignacije Antiohijski

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 VDražen Blagus,g., Vladimir Blažinčić,g., rod.

 

SRIJEDA (18. 10.) Luka

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VPetar Barić,g., Andrija, Marija, Blaž Kolarić, ob. Ivković (DH)

DONJI PUSTAKOVEC u 18,00 VIvan, Katarina Jančec, ob. Markač

 

ČETVRTAK (19. 10.) Pavao od Križa

ČEHOVEC u 18,00 VDragutin Kivač,g., Juraj Kramar,g., Antun,g, Ana Purić, Katarina,Andrija Matić, Rudolf,Jelena Poredoš, Ana Jeđud

 

PETAK (20. 10.) Vendelin

HODOŠAN u 18,00 VFranjo Purić,g., ob. Purić, Dragutin, Josip Novak

 

SUBOTA (21. 10.) Uršula

DJECA ŠKOLE HODOŠAN u 7,30: MARIJA BISTRICA (3. i 4. razred)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VCecilija Štimec, Đuro Tomašić (30) (T)

 

NEDJELJA (22. 10.) MISIJSKA NEDJELJA (Milostinja)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan Bađari, g. (Č)

HODOŠAN u 9,00 VElizabeta,g., Gabrijel, Josip Vidović, ob. Pandur

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA