**** Svi tjedni svete 2017. godine  ****

 

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA BADNJAK

(24. prosinca)

 

PONEDJELJAK (25. 12.) BOŽIĆ-ROĐENJE ISUSOVO

ŽUPNA CRKVA u 8,00 BOŽIĆNA SVETA MISA

HODOŠAN u 9,30 BOŽIĆNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 11,00 BOŽIĆNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 14,30 BLAGOSLOV DJECE (Program djeca)

 

UTORAK (26. 12.) Sveti Stjepan (Drugi dan Božića)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VObitelj Varošanec i Borović (P-DP)

HODOŠAN u 9,30 VOb. Pandur Pavao, Franciska, Đuro, Mijo, Marija, Marija Dolenec (H)

CRKVA u 10,30 Krštenja: Maja Marija Novak,Leo Glavina,Teo Malović

 

SRIJEDA (27. 12.) Sveti Ivan

HODOŠAN u 7,30 VViktor Blagus,g., Julius, Terezija (H)

 

ČETVRTAK (28. 12.) Nevina dječica

HODOŠAN u 7,30 VMisa na čast Anđelima Čuvarima

 

PETAK (29. 12.) Toma Becket

HODOŠAN u 7,30 Misa za siromahe i one koji nikoga nemaju

 

SUBOTA (30. 12.) Sabin

BLAGOSLOV KUĆA

 

NEDJELJA (31. 12.) SVETA OBITELJ-STARA GODINA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Misa za pokojne župnike župe

HODOŠAN u 9,30 VJosip Špoljar,g., ob. Špoljar, Bašnec, Renato Filipović, Ana Hranjec (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 SVETA MISA ZAHVALNICA

 

PONEDJELJAK (25. 12.) BOŽIĆ-ROĐENJE ISUSOVO

ŽUPNA CRKVA u 8,00 BOŽIĆNA SVETA MISA

HODOŠAN u 9,30 BOŽIĆNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 11,00 BOŽIĆNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 14,30 BLAGOSLOV DJECE (Program djeca)