**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

SVETA OBITELJ

(31. prosinca)

 

 

PONEDJELJAK (01. 01.) NOVA GODINA Marija B.

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VValent i Agneza Mikec (Č)

HODOŠAN u 9,30 VMatilda Vadlja, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

UTORAK (02. 01.) Bazilije i Grgur

BLAGOSLOV KUĆA

 

SRIJEDA (03. 01.) Ime Isusovo

BLAGOSLOV KUĆA

 

ČETVRTAK (04. 01.) Anđela F.

BLAGOSLOV KUĆA

 

PETAK (05. 01.) Eduard PRVI PETAK

BLAGOSLOV KUĆA

 

SUBOTA (06. 01.) TRI KRALJA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VIvan, Katarina Jančec, Agata, Đuro Beti, Božo Bajan,

                                          Tomo Kramar (DP-ZG-Č) (Blagoslov vode)

HODOŠAN u 9,30 VIvan, Antun, Ana Vuk, Ivan i Doroteja Šupljika, braća, (Blagoslov vode)

 

NEDJELJA (07. 01.) KRŠTENJE GOSPODINOVO

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VBlaž, Katarina Jasnić, ob., Đuro Gosarić, obitelj Mesarić (DP)

HODOŠAN u 9,30 VAgneza, Valent Zorko, Đuro Kovač (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNI DVOR u 12,00 BLAGOSLOV FAROFA